Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Feministki rozmawiały we Wrocławiu nie tylko o aborcji

We Wrocławiu spotkały się akademiczki, badaczki i aktywistki pozarządowych organizacji kobiecych. Postulują, żeby teorie feministyczne były w programie studiów, a prawo gwarantowało Polkom dostęp do bezpłatnej antykoncepcji i aborcji na życzenie.

Więcej na wroclaw.gazeta.pl