Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Darczyńcy FNRR

Darczyńcy Fundacji na Rzecz Równości (w kolejności alfabetycznej), którzy wspierają naszą działalność:

Izabela Beno
Magdalena Dyderska
Monika Kaznocha
Julita Łukaszuk
Bogdan Łukaszuk
Piotr Mickiewicz
Katarzyna i Paweł Miłoszewscy
Wiola Samborska
Małgorzata Semik
Dorota Seweryn-Stawarz