Open Forum 2012 « Fundacja na Rzecz Równości
Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Open Forum 2012