Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Media o nas

Rozmowa z Izabelą Beno i Magdaleną Dyderską z FNRR o równości w edukacji przedszkolnej. Gazeta Wyborcza Wrocław, 30 listopada 2012 r.

Gazeta Wyborcza Wrocław

 

 

 

 

 

TVP Wroclaw – Manifa 2011