Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Nazywam się Miliard (OBR)

Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2016

W tym roku 14 lutego w ramach akcją Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland chcemy zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn.

DOŚĆ MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO KOBIET I DZIEWCZĄT!

Ofiarami molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej. Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie. Z badań wynika, że:

 • fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
 • werbalnych form – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym doświadczyło 24% kobiet,
 • 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowanie), takich jak niechciane, obraźliwe seksualnie jednoznaczne e-maile lub wiadomości SMS-y.
  (Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19)

Czym jest molestowanie seksualne?

To każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Może dochodzić do niego wśród osób każdej orientacji seksualnej. Molestowanie często łączy się z poczuciem władzy wobec drugiej osoby (przełożony wobec pracownika, wychowawca wobec ucznia, rodzic wobec dziecka, starszy nastolatek wobec młodszego).

Na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.:

 • obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem,
 • niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego,
 • posługiwanie się seksualnymi skojarzeniami,
 • nieakceptowane propozycje i sugestie,
 • nieprzyzwoite komentarze, gesty i spojrzenia,
 • dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie),
 • umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających akty kobiece/ męskie,
 • przesyłanie liścików i e-maili z treścią o podtekście erotycznym.

Mimo że 80% kobiet i 54% mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak aż 81% ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji, a zachowania podpadające pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo. 

(Joanna Roszak, Greta Gober, Hollaback Polska „Molestowanie w przestrzeni publicznej”)

Dlatego 14 lutego 2016 roku wspólnie będziemy tańczyć i protestować przeciwko molestowaniu seksualnemu kobiet i dziewcząt. Jesteśmy solidarne z innymi kobietami!

JEDNA ZA MILIARD. MILIARD ZA JEDNĄ!

Więcej informacji o akcji: www.feminoteka.pl/nazywamsiemiliard

Zobacz nas na Facebooku: Nazywam się Miliard we Wrocławiu