Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI zaprasza na bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Zapisy na porady specjalistek/ów (sekretariat Fundacji) – tel. 505 576 516
Konsultacje z osobą pierwszego kontaktu – tel. 723 174 717

Sprawdź terminy konsultacji na stronie Konsultacje i Porady

Polecamy blog o feminizmie: ladypasztet.com

Data: 19 kwietnia 2016 (wtorek), g. 10.00 – 13.00

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek E sala 100

Seminarium „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy” to spotkanie praktyków samorządowych. Jego założeniem jest poszukiwanie dobrych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy, będących odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne.

Wspólne działania skoncentrowane będą na tworzeniu wzorcowego programu przeciwdziałania przemocy, uwzględniającego potrzeby lokalnych społeczności przy jednoczesnym zachowaniu standardów europejskich i światowych.

Zadanie to jest możliwe jedynie przy wsparciu bezpośrednich realizatorów tych działań. Dlatego do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, odpowiedzialni za realizację lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy. Obecność reprezentantów organizacji pozarządowych pomoże wskazać tę współpracę publiczno-społeczną jako jedną z możliwych rozwiązań.

W programie seminarium:

 • prezentacja wyników ogólnopolskich badań dotyczących lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”
 • wykład ekspertki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • dyskusja dotycząca sposobu kształtowania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzenie rekomendacji w tym zakresie.

Wspólna praca nad tworzeniem rekomendacji w zakresie tworzenia i realizacji programów przeciwdziałania przemocy jest kluczowa dla zmian społecznych. Zgodnie z deklaracją prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, wypracowany w ramach projektu wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostanie włączony do rekomendacji NIK-u.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres:

rownosci@gmail.com lub pod numerem telefonu 608 524 832.

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

We Wrocławiu organizuje ją Fundacja na Rzecz Równości.

jednazamiliard_fcbGdzie: wrocławski Rynek
Kiedy: 14 lutego 2016, godz. 16.00
Nauka tańca:
Link do nauki układu: http://bit.ly/1UTsW7w
Link do teledysku: http://bit.ly/1mi9Vvv

Zobacz nas na Facebooku: Nazywam się Miliard we Wrocławiu

Przyjdź, zatańcz i włącz się do akcji PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIEWCZĄT I KOBIET.

Zapraszamy do tańca!

Tańczymy i protestujemy!

Ponad połowa kobiet powyżej 15 roku życia doświadcza różnych form molestowania seksualnego. W Walentynki, 14 lutego, we Wrocławiu obędzie się taneczny protest przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Już po raz czwarty wrocławska Fundacja na Rzecz Równości bierze udział w międzynarodowej akcji One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard).

– „Nazywam się Miliard” to akcja, podczas której tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. To właśnie okazja do poruszania tematów trudnych społecznie i niewygodnych. Walka z przemocą wobec kobiet jest ogromnym problemem, choćby z powodu milczącego przyzwolenia społecznego. To postępowania kształtowane przez lata jako zachowania zgodne z normą kulturową. W tym roku tańczymy, protestujemy i zwracamy uwagę na problemy z molestowaniem seksualnym kobiet i dziewczyn. Ofiarami wszystkich form molestowania bowiem padają najczęściej kobiety i dziewczęta: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej itd. itp. – tłumaczy Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości.

Molestowanie seksualne to każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny.  – Mimo że 80% kobiet i 54% mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak aż 81% ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji. Niestety, zachowania podpadające pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo – wyjaśnia Dorota Seweryn –Stawarz, radczyni prawna z Fundacji na Rzecz Równości.

Ekspertka podkreśla też, że molestowanie seksualne to nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.: obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem, niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego, dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie), jak również umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających akty kobiece/ męskie, czy przesyłanie liścików i e-maili z treścią o podtekście erotycznym.

Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie. (Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19).
W tym:
– fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
– werbalnych form molestowania – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym – doświadczyło 24% kobiet,
– 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania) takich jak niechciane, obraźliwe, seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.

ONE BILLION RISING („Nazywam się Miliard”) to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę, feministkę, autorkę m.in. słynnych „Monologów waginy”, Eve Ensler. W ramach akcji co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast, by propagować kampanię i… zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet. Bowiem tańcząc kobiety „rządzą” swoim ciałem. Co roku na świecie do protestu przyłącza się ponad 200 krajów. W Polsce flash mob „Nazywam się Miliard” organizuje blisko 60 miast. Koordynatorem działań jest fundacja Feminoteka. Tegoroczna akcja odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

Projekt współfinansowany z Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG.
http://feminoteka.pl/aktualnosci/nazywam-sie-miliard-one-billion-rising-poland-2016/#sthash.XYXNzG3r.dpuf

#OneBillionRisingWrocław #NazywamSięMiliardWrocław #taniec #walentynki2016 #WrocławskiRynek #obr #ask

12273155_864166760349245_2019560744_nNie zgadzasz się z nierównościami, przemocą i stereotypami? Nie znosisz zaściankowości? Jesteś dziennikarką/dziennikarzem, piszesz bloga lub przygotowujesz się do pracy w mediach? Prowadzisz profile na portalach społecznościowych lub redagujesz strony www? Chcesz się nauczyć analizować mechanizmy psychologiczne i społeczne prowadzące do powstawania stereotypów, ponieważ znasz siłę słowa? Fundacja na Rzecz Równości zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, które poprowadzi znana edukatorka równościowa i antyprzemocowa dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Stereotypy mają bezpośredni wpływ na zjawisko przemocy, szczególnie w rodzinie. Wynika to z głęboko zakorzenionych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie mitów o jedynie słusznych rolach i relacjach między jej członkami. Wiele z nich, ze względu na pozorną chęć ochrony najwyższej wartości – rodziny, powstrzymuje osoby z zewnątrz od reakcji i powiedzenia: STOP przemocy.
– W procesie wychowania i kształtowania tożsamości uczestniczymy przez całe życie, najistotniejsze są doświadczenia zdobywane na etapie dojrzewania. Poznając słowa, przyswajamy ukryte za nimi wartości
i przekonania. Przeżyte uczucia graniczne zostają w nas na całe życie. Światopogląd, charakter, skłonności do różnych zachowań, odruchy, przekonania ugruntowują się w sposób półświadomy, wręcz nieświadomy. Chłoniemy wiedzę o świecie, obserwując świat nam najbliższy – rodzinę, szkołę, wspólnotę religijną, krąg przyjaciół. Nasiąkamy archetypami – podkreśla dr Anita Kucharska-Dziedzic, literaturoznawczyni, działaczka społeczna.
Podczas warsztatów przepracujemy nasz światopogląd oparty na zestawie podstawowych lektur, modelowych dla polskiej tożsamości rytuałów i modeli społecznych w kontekście równości i symbolicznej przemocy wobec słabszej lub innej płci.

Termin: 28 listopada 2015 r. (sobota), od 10.00 do 14.00 z przerwą na drobny poczęstunek
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9, sala nr 27

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisz się już teraz wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: rownosci@gmail.com (wystarczy podać imię i nazwisko oraz nr tel., a w temacie wiadomości wpisać: STEREOTYPY) lub telefonicznie pod numerem 505 576 516. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 26 listopada.

People extending arms to each other in crowd Czym w istocie jest empatia i jak wielkie ma znaczenie w komunikacji? Jak buduje nasz potencjał i wspiera społeczne relacje? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukają uczestnicy konferencji „Empatyczny Wrocław” odbywającej się 15 października w stolicy Dolnego Śląska. Podczas wydarzenia Fundacja na Rzecz Równości zaprezentuje ideę międzynarodowej akcji „Nazywam się Miliard – One Billion Rising”.

– Cieszmy się z faktu, że Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprosił naszą fundację do aktywnego uczestnictwa w konferencji i przybliżenia realizowanej przez nas od 3 lat akcji, której formami komunikacji są taniec i muzyka. Są one dla nas szczególnym sposobem wyrażania empatii i solidarności. Wyrazem masowego sprzeciwu przemocy wobec kobiet i wezwaniem do jej zakończenia – mówi Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości.
W 2015 r. w akcji „One Billion Rising” wzięło udział kilka milionów osób z ponad 200 krajów. Każdego roku 14 lutego światowa rewolucja powstaje by mówić NIE przemocy. Tylko w Polsce w ciągu roku przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet. Na całym świecie jest to przerażająca liczba miliard, stąd też polska nazwa akcji „Nazywam się Miliard”.

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach cyklu „Empatyczna Polska”, którego inicjatorem jest Szkoła Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii. Stanowi ona element realizacji idei społecznego promowania empatii  pozytywnych postaw, które działają na rzecz poprawy jakości życia.

Organizatorami Konferencji są: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Fundacją Twórczego Rozwoju „Strefa Inspiracji”. Projekt realizowany jest w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy.
Partnerzy: Fundacja na Rzecz Równości, Dom Pokoju Foundation, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Termin i miejsce: 15 października 2015 r. Hotel Wrocław, ul. Powstańców Śl. 7. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

www.konferencja.empatyczna.pl

Antyprzemocowa Sieć Kobiet – sieć kilkudziesięciu organizacji i grup z całej Polski, do której należy Fundacja na rzecz Równośći, a jej działania koordynuje Fundacja Feminoteka, 30 lipca o godz. 16.00 przy wjeździe do miejscowości Drewnowo organizuje akcję podczas której, zapalimy świeczkę dla kobiety zamordowanej w wyniku przemocy domowej i zaprotestujemy przeciwko wyrokom w zawieszeniu dla przemocowców. Takie wyroki kobiety przypłacają życiem!

W Drewnowie (gmina Braniewo) kobieta przez wiele lat była bita, rodzina maiła założoną Niebieską Kartę, jednak sprawca nie został oddzielony od rodziny. Gdy Sąd w końcu wydał wyrok na oprawce, była to kara 7 miesięcy. W zawieszeniu!!!

Sprawa była wielokrotnie w sądzie, ale kobieta ją wycofywała, a sąd się na to zgadzał. Choć zgodnie z polskim prawem przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu i można prowadzić sprawę i skazać sprawcę, nawet jeśli ofiara się wycofuje z zeznań. Można wydać nakaz zbliżania się do rodziny! (tu informacja w mediach)

Pytamy:
1. Na jakiej podstawie sąd zgadzał się na wycofanie sprawy o przemoc w rodzinie?
2. Dlaczego sprawca nie został oddzielony od rodziny? Nie dostał zakazu zbliżania się?
3. Dlaczego sąd wydał wyrok w zawieszeniu?

Będziemy żądać zaprzestania wyroków w zawieszeniu dla przemocowców!

Każdego dnia co najmniej jedna kobieta zostaje zamordowana w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Szacuje się, że liczba kobiet, które zostają zamordowane w wyniku przemocy domowej może wynosić nawet około 500 rocznie. Jedną z przyczyn śmierci kobiet jest ustanawianie dla przemocowców wyroków w zawieszeniu.

W Polsce sprawcy przemocy w rodzinie w znakomitej większości przypadków (86% ) otrzymują karę więzienia w zawieszeniu, a jedynie 4% skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą przemocy. Czują się bezkarni, wracają do domów i dalej znęcają się nad rodziną. Taką decyzję sądów kobiety często przypłacają życiem.

Przykłady z ostatnich lat (tylko te, które były opisywane w mediach):

2013 rok Częstochowa: W 2012 roku Jacek G. został skazany na karę więzienia w zawieszeniu za znęcanie się nad żoną i nastoletnią pasierbicą. W 2013 roku Jacek G. zabił żonę, bo ta w trakcie domowej awantury zagroziła, że zadzwoni na policję. Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów nożem.

Łódź 2014: Mąż pobił swoją 42-letnią żonę na śmierć. Mąż znęcał się nad nią na oczach 11-letniego syna. W trakcie śledztwa okazuje się, że była bita tłuczkiem, krępowana, a mąż zaklejał jej usta taśmą. Jej dramat trwał półtora roku.

Województwo łódzkie 2014 rok: w szpitalu w woj. łódzkim umiera kobieta pobita przez męża. Jej dramat trwał kilkanaście lat. Była bita i obrzucana wyzwiskami. Mąż ograniczał jej także dostęp do jedzenia.

Płoty k. Zielonej Góry 2015: Morderca zadał swojej żonie cios w szyję z taką siłą, że niemal pozbawił ciało głowy. Potem zadał jeszcze wiele innych ciosów nożem. Rodzina miała założoną Niebieska Kartę dla ofiar przemocy domowej. Mężczyzna zabił swoją żonę po tym, jak w zawieszeniu został skazany za maltretowanie i znęcanie się nad rodziną.

Jezierzyce, gmina Słupsk 2015: Mąż zamordował żonę. Kilkakrotnie ugodził ją nożem. Morderca miał wcześniej założoną niebieską kartę.

W Hiszpanii, gdzie od 10 lat państwo postanowiło w sposób zdecydowany karać sprawców i aktywnie pomagać ofiarom, liczba kobiet zamordowanych przez członków rodziny zmniejszyła się o 24% i wynosi obecnie 54 ofiary rocznie.

Przyłącz się do akcji! Co możesz zrobić?

1. Pojechać z nami. Spotykamy się w Drewnowie 30 lipca o godz. 16.00 przy wjeździe do miejscowości. Weź ze sobą świeczkę, zapalimy je wspólnie.
2. Zrób sobie zdjęcie lub nagraj filmik i wrzuć na facebooka z napisem: „Żądam zaprzestania wyroków w zawieszeniu dla przemocowców! Kobiety takie wyroki przypłacają życiem! Drewnowo 30.07.15 g. 16.00″
3. Podaj informację o akcji dalej, informuj swoich znajomych tu wydarzenie na Facebooku.
4. Możesz też wpłacić dowolnej wysokości darowiznę na konto fundacji Feminoteka
ING BSK S.A. 68 1050 1038 1000 0022 9768 3522 z dopiskiem: „Darowizna na akcję w Drewnowie”.

Akcję organizuje Antyprzemocowa Sieć Kobiet – sieć kilkudziesięciu organizacji i grup z całej Polski, której działania koordynuje Fundacja Feminoteka
mail: ask@feminoteka.pl
tel: 720 908 975

Akcja organizowana dzięki realizacji projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet” w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory
Źródło: Feminoteka

Nie potrafisz zwrócić uwagi komuś, kto w twojej obecności zachowuje się wulgarnie lub w sposób, który Cię obraża? Obawiasz się przed oddaniem do sklepu produktu/towaru nawet, gdy jest ewidentnie wadliwy? Nie upominasz się o resztę, kiedy kelner/ka traktuje ją jako napiwek? Robisz coś wbrew sobie tylko dlatego, że nie chcesz, czy boisz się przeciwstawić otoczeniu, swoimi bliskim, szefowi/szefowej? Nie znosisz tych momentów, kiedy ktoś cię chwali lub krytykuje, bo nie wiesz, jak się zachować?asertywnosc-1024x683

Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi twierdząco, może oznaczać to, że szanujesz prawa innych, a swoje ignorujesz. Czas z tym skończyć! Warto zacząć swobodnie wyrażać siebie, swoje myśli, opinie i poglądy. Zapraszamy Cię na krótki trening asertywności, który pomoże wzmocnić Twoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Nauczysz się jak reagować w trudnych sytuacjach, pomoże przełamać stereotypy i obawy, rozwiązywać konflikty lub walczyć z poczuciem winy i wstydem. Asertywności można się nauczyć.

W ramach jednej grupy (4 osoby) odbędą się 4 spotkania po 2 godziny. Przewidujemy po 2 spotkania w lipcu i sierpniu.

Zapisz się już teraz wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: rownosci@gmail.com (wystarczy podać imię i nazwisko oraz nr tel., a w temacie wiadomości wpisując: Trening asertywności) lub telefonicznie pod numerem 505 576 516. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 10 lipca.

11102637_880041122062040_1618455163106809786_nProjekt Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK) powstał z inicjatywy lokalnych liderek i grup, które w poprzednich latach organizowały akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard (OBR) – taniec przeciwko przemocy. Wrocław, poprzez Fundację na Rzecz Równości, włączył się w tę inicjatywę w 2013 r. jako jedno z pierwszych 16 miast w Polsce. Fundacja na Rzecz Równości jest jedną z założycielek ASK.

Wspólna akcja wyzwoliła nie tylko energię, ale, co najważniejsze,  i chęć do dalszych wspólnych działań, ponieważ nawet najlepsza ogólnopolska kampania antyprzemocowa nie wprowadzi długotrwałych zmian na poziomie lokalnym.

 

Celem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

 • ZBUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;
 • ANALIZĘ lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci w 16 województwach, 44 powiatach, 100 gminach i przygotowanie wzorcowego programu antyprzemocowego;
 • LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;
 • EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 16 grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z całej Polski, które angażują się po raz kolejny w antyprzemocową akcję One Billion Rising (OBR) oraz z islandzką organizacją kobiecą Icelandic Women’s Rights Association. Projekt realizowany jest w całej Polsce.

Pierwsze spotkanie Antyprzemocowej Sieci Kobiet odbyło się w siedzibie Fundacji Feminoteka w ostatni tydzień marca. Wzięło w nim udział 20 kobiet z całej Polski, które obradowały przez 6 godzin.

Zapraszamy do śledzenie profilu ASK na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/antyprzemocowasieckobiet?fref=ts

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

logorazem

10aJuż po raz trzeci na wrocławskim rynku Fundacja na Rzecz Równości zorganizowała taniec przeciwko przemocy wobec kobiet. W tym roku w międzynarodową akcję włączyło się ponad 70 osób. Wśród zgromadzonych nie zabrakło kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnościami, którym tym razem taniec był poświęcony.

–  Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami to wciąż temat tabu w naszym kraju. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, zjawisko to jest niedostrzegane, trudne do wykrycia oraz zbadane w niewielkim tylko obszarze. Kobiety z niepełnosprawnościami (fizycznymi, psychicznymi) są trzykrotnie bardziej narażone na przemoc niż kobiety pełnosprawne – mówi Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości.

W  życiu kobiet z  niepełnosprawnościami przemoc jest nie tylko częstym zjawiskiem, lecz nierzadko bywa wręcz przyczyną ich niepełnosprawności.  Blisko 80% kobiet z  niepełnosprawnościami pada ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej. –   Są one szczególnie narażone na przemoc w miejscach publicznych, na ulicy, w pracy, w domach opieki społecznej, w szpitalach, w szpitalach psychiatrycznych, a więc narażone są na przemoc domową, ale również w szczególności na przemoc instytucjonalną. Częściej niż inne kobiety podlegają ryzyku przemocy, naruszania ich nietykalności osobistej, znieważania, opuszczenia lub zaniedbywania, znęcania się i wykorzystywania zarówno w środowisku rodzinnym, jak i poza nim – dodaje DorotaSeweryn-Stawarz, radczyni prawna z FnRR.

Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet. – To niemal tyle, ile wynosi ludności całego województwa opolskiego. W tym dwieście pięćdziesiąt tysięcy to gwałty, czyli łączna liczba mniejszości niemieckiej, białoruskiej, ukraińskiej i romskiej w Polsce razem wziętych – uzupełnia Izabela Beno.

Akcję „Nazywam się miliard” zapoczątkowała w 2011 roku Eve Ensler, amerykańska autorka słynnych  „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Po fali gwałtów w USA w 2011 roku  napisała: – Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ.  Ludzie muszą – raz na zawsze – zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie… Żyjemy na planecie, na której około miliard kobiet padło ofiarą gwałtu MILIARD KOBIET!
I zapowiedziała akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – ONE BILLION RISING” na Walentynki 2013 roku. Od tamtej pory akcja zatacza coraz większe kręgi, przyłącza się do niej coraz więcej osób. W tym roku w Polsce zatańczyli ludzie z 50 miast.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, związkom oraz instytucjom, które w tym roku przyłączyły się do wrocławskiego tańca przeciwko przemocy wobec kobiet. Dziękujemy również wszystkim uczestniczkom/uczestnikom protestu! Z Wami ta akcja naprawdę ma sens!

Fot. Mariusz Kupczak

24a 25a 27a 28a

30a10917877_10205880005429275_6719009282001843561_n

10917877_10205880005429275_6719009282001843561_n

NAZYWAM SIĘ MILIARD na wrocławskim rynku (i na całym świecie) 14 lutego 2015

To już dziś. Przyjdź, przyłącz się, zatańcz i pomóż w akcji PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIEWCZĄT I KOBIET.

Już po raz trzeci wrocławska Fundacja na Rzecz Równości włącza się w światową akcję tańca przeciwko przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard”.  W tym roku będziemy tańczyć i protestować przeciwko przemocy wobec kobiet, szczególnie tych z niepełnosprawnościami.

Wrocławskie organizatorki: Fundacja na Rzecz Równości

Ogólnopolskie organizatorki: Fundacja Feminoteka

Kiedy: 14 lutego (w walentynki) o godz. 14:00

Gdzie: na wrocławskim Rynku

Kto: wszyscy, dla których ważne jest przeciwdziałanie przeciwko przemocy wobec kobiet

Co trzeba zrobić, żeby włączyć się w akcję: nauczyć się układu tanecznego oraz przyjść i zatańczyć z nami

Jak się przygotować?

 • wspólnie z aktywistkami/tami z FnRR i innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami; próby do finału akcji odbywać się będą w:
 • miejsce: 3 SEKTOR, przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław
 • terminy:
  26 stycznia godz. 18:00
  28 stycznia godz. 18:00
  02 lutego godz. 18:00
  09 lutego godz. 18:00
  11 lutego godz. 18:00
  12 lutego godz. 18:00
 • samodzielnie: w indywidualnych lekcjach pomoże instrukcja nauki układu tanecznego:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mRU1xmBwUeA.

Dla ułatwienia nauki przed ekranem monitora można też skorzystać z wersji lustrzanej:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zJQvJNfn0kc.

Układ dla osób poruszających się na wózkach:

https://www.youtube.com/watch?v=5rYjWFXnlMI#t=539

 ONE BILLION RISING („Nazywam się Miliard”) to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę Eve Ensler. W ramach akcji co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet. Bowiem tańcząc kobiety „rządzą” swoim ciałem.

Zobacz jak wygląda akcja na całym świecie:

https://www.youtube.com/watch?v=C3WrT8HG4wY&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

W tym roku „Nazywam się Miliard” ma zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. – Zjawisko przemocy wobec kobiet w tym seksualnej, nieznajomość przepisów prawa i stereotypy sprawiają, że państwa wydają gigantyczne pieniądze na próby zmiany tej sytuacji (np. według badań, które przeprowadzono kilka lat temu w Wielkiej Brytanii skutki tego zjawiska oszacowano kilka lat temu na 4 miliardy euro, w Hiszpanii na 2,7, w Polsce takie szacunki nie były dotąd prowadzone) – tłumaczy Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości, organizator akcji we Wrocławiu.

Według badań socjologicznych prowadzonych w wielu krajach kobiety starsze i z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc, również w miejscach publicznych, na ulicy, w pracy, w domach opieki społecznej, w szpitalach, w szpitalach psychiatrycznych. – Kobiety te narażone są na przemoc domową, a w szczególności na przemoc instytucjonalną – dodaje Izabela Beno. – Ponadto kobiety starsze i kobiety z niepełnosprawnościami mają utrudniony, a często brak jakiegokolwiek dostępu do pomocy zarówno prawnej, jak i psychologicznej – tłumaczy Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna z FnRR. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie uwzględnia specyfiki kontaktu z kobietami starszymi i niepełnosprawnymi jako ofiarami przemocy. Trudność w udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i starszym wiąże się często z trudnościami komunikacyjnymi i niedostępnością siedzib instytucji pomocowych.

Socjologowie odnotowują, że z różnych powodów kobiety często nie zgłaszają przypadków przemocy (poczucie wstydu, usprawiedliwianie sprawców przemocy, poczucie niemocy i bezradności, przekonanie o bezsilności instytucji). – Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że znajdują się w sytuacji przemocowej. Sprawia to ich izolacja i brak wiedzy o tym, czym jest przemoc i jak uzyskać pomoc – dodaje Dorota Seweryn-Stawarz. Z kolei starsze kobiety, często boją się samotności i interwencji i traktują przemoc jako prywatną, rodzinną sprawę. – Tegoroczna kampania „Nazywam się Miliard” ma uczulić wszystkich na sytuację takich kobiet. I wskazać na możliwość wyjścia z zaklętego kręgu przemocy – podsumowuje Izabela Beno.

Przygotowania trwają w 40 miastach w Polsce.

Przyłączajcie się by PROTESTOWAĆ| TAŃCZYĆ | POWSTAĆ PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

shiny_christmas_treeWszystkim naszym Klientkom i Klientom, Przyjaciółkom i Przyjaciołom, Wolontariuszkom i Wolontariuszom, Sponsorkom i Sponsorom oraz Współpracownicom i Współpracownikom życzymy na ten świąteczno-noworoczny czas dużo spokoju, oddechu od codzienności, wytrwałości i samozaparcia w dążeniu do założonych celów oraz samych życzliwych i pomocnych ludzi na drodze.

Zespół Fundacji na Rzecz Równości