Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Partnerzy

Programy „Pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” realizowane są we współpracy
i z dofinansowaniem Gminy Wrocław.

Logo Wroclaw

Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Innowacyjna metoda dialogu społecznego jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.