Fundacja na Rzecz Równości

– przeciwdziałamy przemocy wobec kobiet: budujemy sieć współpracy, edukujemy, realizujemy projekty, organizujemy akcje, zmieniamy społeczeństwo i reagujemy.

Aktualności


17 listopada, 2023

POWER – Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom.

Ponad 500 uczniów i uczennic z Jeleniej Góry będzie debatowała ze specjalistkami i specjalistami z poradni psychologicznej ERA PSYCHE. o budowaniu zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom. – „Środowisko szkolne, obok rodzinnego, jest dla dzieci w okresie ich rozwoju niezwykle istotne. Rozumiejąc to oraz uwzględniając rekomendacje naukowe, zaproponowaliśmy przeprowadzenie dwóch programów edukacyjnych.

1 Zdjęcie Nazywam się Miliard

31 sierpnia, 2023

Zatańczymy przeciwko przemocy wojennej!

Akcja Nazywam się Miliard, 09 września 2023 podczas wrocławskiej potańcówki, to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na ważny temat, którym jest przemoc wojenna.

Kolejny rok żyjemy w cieniu wojny. We Wrocławiu mieszka na stałe bardzo wielu Ukraińców i Ukrainek. Wiele z tych osób cierpi słysząc o wojnie, wojennych zbrodniach i gwałtach.

17 marca, 2022

Pilotażowy program kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Miasto Wrocław we współpracy z pięcioma organizacjami pozarządowymi, przygotowało pilotażowy projekt pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Wyróżniająca w programie jest możliwość objęcia wsparciem towarzyszących osób zależnych (dzieci, rodziców, rodzeństwa) oraz zwierząt.

14 lutego, 2022

Taniec przeciwko przemocy

ONE BILLION RISING 2022 WROCŁAW

Od 9 lat w Walentynki we Wrocławiu tańcem wyrażamy sprzeciw przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt. Akcja jest częścią międzynarodowej kampanii Nazywam się Miliard – One Billion Rising, w ramach której co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice swoich miast, by zwrócić uwagę społeczeństwa na ten problem.

Konsultacje i porady


  • Sprawdź, czy jesteś ofiarą przemocy (pobierz broszurę)
  • Jak sobie radzić z przemocą w pandemii (pobierz poradnik)
  • Telefony zaufania
    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 512 198 939      
    • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Pomoc 71 796 40 85
    • Niebieska Linia 800 120 002

Pobierz broszurę i sprawdź, czy jesteś ofiarą przemocy: FnRR_broszura

Telefony zaufania:

01.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

telefon: 512 198 939

02.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Pomoc

telefon: 71 796 40 85

03.

Niebieska Linia

telefon: 800 120 002

Background Image

ONE BILLION RISING/ Nazywam się Miliard


Tańczymy przeciwko przemocy!
W Walentynki cały świat, tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet. Miliard ludzi powstanie, aby powstrzymać falę przemocy wobec kobiet i dziewcząt!

Co robimy?
Wyrażamy swój sprzeciw wobec przemocy, przemocy na tle seksualnym, która najczęściej dotyka kobiety, dziewczęta, dziewczynki. Dzięki wspólnym działaniom wielu osób i organizacji, ta społeczna inicjatywa zakreśla, wzmacnia i oddziałuje na coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa. Przełamuje tabu jakim jest temat przemocy, a szczególnie przemocy na tle seksualnym, w tym gwałtu!

Czym jest akcja?
ONE BILLION RISING to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet. W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. W ramach tej inicjatywy co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… tańczyć.

O Fundacji


Fundacja na Rzecz Równości powstała w maju 2010 r. z inicjatywy grupy osób, którym bliska jest idea propagowania zasad równouprawnienia.

Naszym celem jest w szczególności działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we wszystkich dziedzinach życia społecznego, działanie na rzecz poszerzenia dostępu do edukacji zdrowotnej, seksualnej i edukacji dotyczącej metod regulacji prokreacji, a także wspieranie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie równouprawnienia.

Pragniemy także podejmować skuteczne działania sprzeciwiające się przemocy wobec kobiet oraz zapewniające ochronę ich praw i wolności. Nasza praca ukierunkowana jest także na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska dyskryminacji kobiet i innych grup społecznych oraz wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego traktowania.