(Nie) Moc wobec przemocy

Czy zaangażowanie społeczne jest wyzwaniem?

„Nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego” – przysłowie japońskie, jednak zachowanie typowo polskie. Powszechna znieczulica, brak zainteresowania i ostracyzm to najczęstsze reakcje na zjawisko przemocy w rodzinie w naszym kraju. Dlaczego nie widzimy, nie rozmawiamy i nie reagujemy na przemoc? Dlaczego w Polsce to wizerunek ofiar jest negatywny, a w dobie globalnego rozwoju bycie ofiarą przemocy jest oznaką słabości? Na te i inne pytania praktycy i badacze będą szukać odpowiedzi już 26 maja 2013 r. na seminarium „(Nie) Moc wobec przemocy” podczas Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2013.

– Wciąż przemoc to  problem „innych”, ludzi z dalszego otoczenia. Dlatego najważniejszą kwestią, którą chcemy poruszać na seminarium to próba uświadomienia ludziom, że przemoc może dotyczyć nas wszystkich. Wspólnie, także poprzez przytaczane przykłady, będziemy dociekać, co jest przyczyną naszej obojętności na przemoc w rodzinie i skąd bierze się przyzwolenie społeczne na przemoc i „bratanie się” z jej sprawcami. Będziemy obalać mity, m.in. o porządnej kobiecie, której przemoc nie spotyka. Postaramy się uświadomić uczestnikom, że nasz sprzeciw wobec przemocy, działania oraz zdecydowana reakcja mogą uratować komuś życie. Nasze zaproszenie do udziału w panelu przyjęła m.in. Joanna Piotrowska, prezeska Feminoteki – wyjaśnia i zaprasza Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości.

– Choć współczesne społeczeństwo uważa, że przemoc jest zjawiskiem częstym, to ich zdaniem dotyczy jednak innych, nie najbliższego otoczenia. Osoby doświadczające przemocy w ogólnym przekonaniu powinny same zając się swoim problemem – zauważa Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna z Fundacji na Rzecz Równości. – Stąd niechęć do angażowania się w problemy innych – dodaje. Z pierwszych przeprowadzonych w Polsce, w ramach międzynarodowych badań nad przemocą wobec kobiet, wynika, że co trzecia kobieta (35%) była w swoim życiu ofiarą przemocy ze strony mężczyzny. Przemoc dosięga około 800 tysięcy kobiet w wieku 18-69 lat[1]. Z danych policji wynika jednak, że ofiary rzadko szukają u nich pomocy – w Polsce w 2011 roku odnotowano tylko ponad 110 000 przypadków przemocy domowej (MPiPS). – Przede wszystkim obawiają się bagatelizowania i lekceważenia ich problemów, co niestety podczas interwencji policyjnych zdarza się nadal często – dodaje radczyni prawna.

Wprawdzie sposób postrzegania problemu przemocy w rodzinie niewątpliwie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat. Nie posiada on już statusu „normy” i nie jest sprawą zupełnie niezauważaną. Jednak pomimo tej zmiany nastąpił wzrost liczby ofiar przemocy, poprzez m.in. ujawnienie i nasilenie się innych jej form: przemoc wobec rodziców, przemoc wobec mężczyzn, przemoc wobec osób starszych. – Nadal niestety, przemoc w rodzinie nie jest czymś złym. Szczególnie, takie przyzwolenie, dotyczy przemocy psychicznej. Za naturalne uważa się wyzwiska i inne upokorzenia słowne. Podobny stereotyp dotyczy współżycia seksualnego małżonków, który uważany jest za obowiązek i tym samym wyklucza istnienie gwałtu – dodaje Seweryn-Stawarz.

– Warto pamiętać, że osoby doświadczające przemocy tracą poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznej mocy. Zatraca się ich poczucie, że same mają siłę sprawczą i mogą coś zmienić – mówi Izabela Beno. – Dodatkowo społecznym przekonaniem jest, że ofiary przemocy akceptują swoją sytuacje. A to wpływa na obojętność innych wobec obserwowanej przez nich przemocy w rodzinie – dodaje Beno. Wiktymizacyjne badania dobitnie pokazują, że wiele kobiet pozostaje z problemem przemocy samotnie, a konsekwencje dla nich, rodziny i społeczeństwa są ogromne.

Paneliści:

  • Joanna Piotrowska, założycielka Feminoteki i jednocześnie osoba, która zainicjowała akcję One Bilion Rising w Polsce
  • dr Piotr Mikiewicz, socjolog z Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  • Marzena Michalec z Kobiecanek
  • Joanna Czajkowska, psycholożka
  • Piotr Klag, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
  • Paweł Parus, prezes Zarządu Stowarzyszenia \”Klub Kibiców Niepełnosprawnych\”, absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  • Bartłomiej Skrzyński, pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, Prezes Fundacji W-skersi

Termin: 26 maja 2013 r. godz. 14:20 – 16:00

Miejsce: Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2013, Wrocławskie Centrum Kongresowe, sala konferencyjna D

Organizator: Fundacja na Rzecz Równości[1] Beata Gruszczyńska http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4209/konspekt_kobieta-ofiara_przestepstw_w_badaniach_kryminologicznych_BG.pdf

BG.pdf