Projekt – nowa strona


O projekcie:

DZIAŁANIE 1: GRA EDUKACYJNA

Program „POWER: odkrywcy świata i siebie” to integracyjno-edukacyjne spotkanie dla 300 uczniów szkół podstawowych (6 – 7 klasa).

Działanie oparte zostanie na formule gry terenowej. Jej ideą jest zaproponowanie dzieciom udziału w grach, zabawach i wyzwaniach (8 zadań/14 stoisk). Wszystkie aktywności będą realizowały cel programu w sposób bezpośredni lub pośredni, dają jednak rezultat w postaci rozwoju umiejętności psychospołecznych.

DZIAŁANIE 2: DEBATY
Program „POWER: świat młodych ludzi”
to debaty uczniowskie dedykowane wartościom i wizji świata młodych ludzi, skierowany do 275 osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych w wieku od 12 do 17 lat.

Debata prowadzona jest z wykorzystaniem metod interaktywnych odwołujących się do dialogu motywującego. Zajęcia, w ramach których zostanie poprowadzona obejmują ustalenie zasad współpracy, krótkie wprowadzenie z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych, scenek dramowych, burzy mózgów i innych, przygotowanie zespołów do debaty. Podczas przygotowania kluczowa będzie praca w grupach polegająca na zebraniu niezbędnych informacji czy zgromadzeniu dobrze umotywowanych argumentów. Postawa prowadzącego wobec tematu uzależnień, w tym wyrażone przez niego opinie i fakty będą, zgodnie z przyjętymi koncepcjami, punktem odniesienia ważnym dla kształtowanych kompetencji osób uczestniczących w zajęciach.

Realizatorki projektu „POWER – Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” zakładają zwiększenie umiejętności psychospołecznych u 575 uczniów i uczennic szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze. Zależy im na wzmocnieniu działań profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań, wśród uczestniczących w projekcie dzieci i młodzieży. Spotkania potrwają od 1 września do 10 grudnia 2023 r.

Kontakt: Iza Beno

tel. 608 524 832, e-mail: izabela.beno@gmail.com

Realizator programu: Fundacja na Rzecz Równości

Zadanie publiczne „POWER Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” współfinansowane jest ze środków Miasta Jelenia Góra i realizuje je Fundacja na Rzecz Równości we współpracy ze specjalistami i specjalistkami poradni psychologicznej ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan.