Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

Projekt – Przeciwdziałanie przemocy

Logo Wroclaw

Program „POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – PRZESTRZEŃ DLA ZMIAN”.

W ramach programu udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej i terapeutycznej osobom doświadczającym przemocy domowej (fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej) oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Konsultacji udziela również osoba pierwszego kontaktu. Klientkom i klientom oferujemy również szkolenia z zakresu komunikacji i asertywności.

Porad prawnych udzielamy w zakresie: prawa rodzinnego, cywilnego, prawa karnego.

Pomoc psychologiczną oferujemy osobom aktualnie znajdującym się w sytuacji narażenia na przemoc, a pomoc psychoterapeutyczną dla osób, które doświadczyły przemocy w przeszłości i obecnie borykają się z jej psychicznymi konsekwencjami.