Tak dla kobiet

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „TAK dla Kobiet” popierający projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie oraz innych prawach reprodukcyjnych

Główne założenia naszego projektu opierają się na przekonaniu, że prawa reprodukcyjne to prawa człowieka. Świadome rodzicielstwo to nie tylko prawo do usunięcia ciąży – to również prawo do świadomego przeżywania własnej seksualności i płodności (edukacja seksualna), prawo do decydowania o tym, kiedy chce się mieć dzieci (refundowana antykoncepcja), prawo do pomocy państwa w przypadku trudności z poczęciem potomstwa (procedury medycznie wspomaganej prokreacji, tzw. in vitro – dofinansowane przez państwo do trzeciej próby włącznie). Chcemy, by kobiety w Polsce miały dostęp do bezpłatnej i pełnej opieki zdrowotnej w czasie ciąży, w tym gwarantowany dostęp do nieinwazyjnych i inwazyjnych badań prenatalnych, które pomogą im podjąć decyzję o utrzymaniu lub usunięciu ciąży w przypadku wad wrodzonych płodu, a także pozwolą działać na rzecz życia, zdrowia i dobrostanu kobiety w przypadku ciążowych komplikacji. Prawa reprodukcyjne, w szczególności prawo do kontrolowania własnej płodności, przysługują w równym stopniu dziewczętom małoletnim.

Ukonstytuował się społeczny Komitet Poparcia naszej inicjatywy. Jak dotąd swoje poparcie wyrazili m.in. Anna Baumgart, prof. Agata Bielik-Robson, Sylwia Chutnik, Agnieszka Graff, Kazimiera Szczuka, Roman Kurkiewicz, Wanda Nowicka, prof. Magdalena Środa, Tomasz Piątek, Bożena Umińska-Keff i in.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy będziemy zbierać 100 000 podpisów wyrażających poparcie dla naszego projektu ustawy. Dzięki sieci lokalnych i regionalnych koordynatorek nasza akcja obejmie całą Polskę. Miejsca większych zbiórek podpisów będziemy podawać do wiadomości prasy lokalnej.

Liczymy na współpracę!

Informacje:
Agnieszka Grzybek, pełnomocniczka komitetu, tel. 600 120 965
e-mail: biuroprasowe@takdlakobiet.pl