Nasze akcje


ONE BILLION RISING/ Nazywam się Miliard 

Tańczymy przeciwko przemocy!
W Walentynki cały świat, tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet. Miliard ludzi powstanie, aby powstrzymać falę przemocy wobec kobiet i dziewcząt!
Co robimy?
Wyrażamy swój sprzeciw wobec przemocy, przemocy na tle seksualnym, która najczęściej dotyka kobiety, dziewczęta, dziewczynki. Dzięki wspólnym działaniom wielu osób i organizacji, ta społeczna inicjatywa zakreśla, wzmacnia i oddziałuje na coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa. Przełamuje tabu jakim jest temat przemocy, a szczególnie przemocy na tle seksualnym, w tym gwałtu!

Czym jest akcja?
ONE BILLION RISING to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet. W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. W ramach tej inicjatywy co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… tańczyć.

Szczegóły akcji: https://fnrr.org/nazywam-sie-miliard-obr/

„Całej pensji i połowy władzy”

O historii i pozycji kobiet w XIX i XX wieku, o początkach emancypacji i sylwetkach pierwszych lekarek, prawniczek, farmaceutek oraz polityczek rozmawiali wrocławscy licealiści i licealistki. Debata „Całej pensji i połowy władzy” poprzedzona była projekcją filmu pod tym samym tytułem, przygotowanego przez warszawską Fundację Feminoteka.

https://fnrr.org/2013/09/05/debata-z-licealistami-o-naszych-prababkach/

Nasza interwencja u Rzecznika Praw Dziecka

Fundacja na Rzecz Równości zwróciła się o interwencję w indywidualnej sprawie Klientki do Rzecznika Praw Dziecka.

Na skutek podjętych działań Rzecznik wystosował pismo do władz samorządowych Wrocławia wnosząc o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia o wydzieleniu z zasobu lokalowego pomieszczeń tymczasowych służących do natychmiastowej eksmisji sprawców przemocy domowej. Fundacja na Rzecz Równości w ślad za pismem Rzecznika Praw Dziecka, działając w interesie konkretnych Klientek – ofiar przemocy, skieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia bezpośrednią prośbę o udzielenie pomocy wskazanym osobom poprze udostępnienie im lokali zastępczych dla sprawców przemocy.

Nasza interwencja u Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Fundacji trafiła sprawa dyskryminacji kobiet w sposobie nagradzania za wyniki w I Górskim Biegu Dinozaurów, który odbył się 21 maja 2011r. w Szklarskiej Porębie. Kobiety, wpłacając tę samą kwotę wpisowego co mężczyźni, walczyły o niższe nagrody i mniej miejsc było premiowanych. Różnice między nagrodami kobiet i mężczyzn wynosiły nawet 100 zł. Sprawa tym bardziej niepokojąca, że współorganizatorem biegu był Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie.

Prezeska Fundacji na Rzecz Równości zgłosiła sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich.