Projekt – Open Forum


Projekt pt.: „Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej”, który współfinansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Projekt zakończony.

Założenie projektu:
wspomaganie edukacji przedszkolnej w zakresie stosowania i wdrażania polityki równościowej.

Partnerzy:
9 gmin z Dolnego Śląska: Bielawa, Ciepłowody, Czernica, Długołęka, Kłodzko, Oleśnica, Trzebnica, Wisznia Mała, Wołów oraz gmina Wrocław.

Adresaci:
przedstawiciele poszczególnych grup wywodzących się gmin partnerskich: administracja samorządowa, dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele i rodzice dzieci w wieku przedszkolnym oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego – eksperci i studenci pedagogiki.

Działania:

  • Badanie pilotażowe (ankietowe) w celu zdiagnozowania poziomu i sposobów realizacji polityki równościowej na pierwszym etapie edukacyjnym tj. w przedszkolu przeprowadzone w gminach partnerskich. Raport z badań jest podstawą przygotowania się do dyskusji prowadzonej przez facylitatorów w formule Open Forum/Otwartego Forum.   Ankieta pilotażowa, Raport z badania ankietowego pilotażowego
  • Open Forum pt: „Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej prawda czy fikcja?”, które odbędzie się 9 listopada 2012 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu. Podczas wspólnej otwartej debaty prowadzonej jedną z metod psychologii procesu (OF), spotkają się przedstawiciele grup docelowych i środowisk opiniotwórczych. Zaproszenie Open Forum, Plakat Open Forum
  • Raport_„Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej” – podsumowanie i analiza zebranych danych, rekomendacje oraz wskazówki dla nauczycieli/lek, rodziców oraz opiekunów/nek, pozwalające w perspektywie pracy edukacyjnej na dostosowanie działań do zasad polityki równości.