Projekt – Schronienia


JEŚLI ->

  • DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY LUB JESTEŚ ZAGROŻONY_A JEJ DOŚWIADCZENIEM
  • JESTEŚ ZMUSZONY_A OPUŚCIĆ AKTUALNE MIEJSCE ZAMIESZKANIA I NIE MASZ INNEGO MIEJSCA SCHRONIENIA
  • JESTEŚ MIESZKAŃCEM, MIESZKANKĄ WROCŁAWIA

i POTRZEBUJESZ POMOCY
skontaktuj się z wybraną organizacją:

Fundacja Centrum Praw Kobiet – tel. 71 358-08-74, cpk_wroclaw@cpk.org.pl

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy W Rodzinie – tel. 572 108 352, fundacja@nonlicet.pl

Stowarzyszenie „Intro” – intro@psychotekst.pl

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” – tel. 731 487 812, evolutio.stow@gmail.com

Program \”REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – PILOTAŻ\”

Cel działania:
Istotą projektu jest udzielanie w sposób kompleksowy wsparcia osobom doświadczającym przemocy lub zagrożonym jej doświadczeniem tj. obejmujący schronienie, asystenturę oraz specjalistyczne wsparcie. Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz doprowadzenie do odzyskania niezależności i poczucia sprawczości osób objętych wsparciem.

Dla kogo:
Program dedykowany jest mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, którzy doświadczyli przemocy w rodzinie (w okresie ostatnich 6 miesięcy) lub są zagrożeni jej doświadczeniem oraz zmuszeni zostali opuścić dotychczasowe miejsc zamieszkania i pozostają bez innej możliwości schronienia.

Oferowane wsparcie:
Program umożliwia zapewnienie między innymi:

  •  interwencyjnego schronienia, które polega na zapewnieniu nieodpłatnego schronienia w hotelu/hostelu na terenie Wrocławia,
  • okresowego schronienia, czyli całodobowego schronienie w formie czasowego wsparcia w mieszkaniach odrębnych lub współdzielonych, zlokalizowanych na terenie Wrocławia, 
  • spersonalizowanej pomocy specjalistycznej dedykowanej i dopasowanej do potrzeb Klientów_tek.

Do kiedy:
Pilotaż potrwa do lipca 2023.
Prowadzony jest nabór ciągły (do wyczerpania środków lub miejsc w mieszkaniach).

Dodatkowe informacje:
W realizacji projektu uwzględnione zostaną programy działające we Wrocławiu jako komplementarne wsparcie podejmowanych działań. Przy realizacji Projektu organizacje partnerskie współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób doświadczających przemocy domowej.

Wsparcie w projekcie będzie prowadzone z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami (w miarę dostępności mieszkań umożliwiających spełnienie wymogów w tym zakresie lub z możliwością dostosowania mieszkań do tego typu wymogów) oraz równości ze względu na płeć przy zastosowaniu proporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami uwzględniającej oficjalne statystyki policji w dot. występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

Jak uzyskać wsparcie:

Program realizuje 5 organizacji pozarządowych. W celu uzyskania wsparcia zawsze właściwy jest kontakt z Partnerką (jedną organizacji wskazanych w punkcie kontakt).

Przed uzyskaniem wsparcia zostaniesz poproszony o odpowiedź na kilka pytań, które są ważne dla ustalenia, które z dostępnych zasobów będą właściwe do zabezpieczenia sytuacji w jakiej się znajdujesz.

POTRZEBUJESZ POMOCY
wsparcie bezpośrednie dla Klientów i Klientek:

Fundacja Centrum Praw Kobiet – tel. 71 358-08-74, cpk_wroclaw@cpk.org.pl

Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy W Rodzinie – tel. 572 108 352, fundacja@nonlicet.pl

Stowarzyszenie „Intro” – intro@psychotekst.pl

Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” – tel. 731 487 812, evolutio.stow@gmail.com


POTRZEBUJESZ INFORMACJI
organizacja partnerstwa, wsparcie pośrednie:

Fundacja na Rzecz Równości
Izabela Beno
tel. 608 524 832, izabela.beno@gmail.com