Partnerzy


Aktualnie realizujemy PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE – PILOTAŻ  (projekt partnerski)

 Program jest współfinansowanym ze środków Gminy Wrocław.


Zrealizowane projekty (wybrane realizacje):

Zwiększenie dostępności informacji we Wrocławiu o wsparciu dla osób doświadczających przemocy
Data: 30.04-30.06.2020
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Edukacja mieszkańców Wrocławia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 
Data: 15.10-16.11.2020
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Działania informacyjno-edukacyjne w ramach \”Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie\”
Data: 01.10.2020 – 31.03.2021
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Pomoc psychospołeczna i prawna osobom doświadczającym przemocy w rodzinie – \”Weź sprawy w swoje ręce\”
Termin: 2012

Opracowanie i realizacja programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu
Termin: 2011, 2012
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Innowacyjna metoda dialogu społecznego jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej.
Termin: 2012
Projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.