Zespół Fundacji


IZABELA BENO – prezeska

Członkini Wrocławskiej Rady Kobiet przy Prezydencie Wrocławia, wiceprezydentka Stowarzyszenia Soroptimist International Klub Wratislavia.

Zawodowo managerka, trenerka, facylitatorka. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Realizatorka projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Posiada doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu nowatorskich działań rozwojowych oraz systemów zarządzania jakością. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania projektami oraz warsztaty Desing Thinking Project Team. Aktualnie związana zawodowo z Poradnią Psychologiczną ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan.

Współautorka projektu schronień realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, finansowanego przez Gminę Wrocław. Inspiratorka spotkań na rzecz budowania sieci ludzi działających w obszarze przeciwdziałania przemocy we Wrocławiu. Akcjami wzmacniającymi te dążenia, w których realizację się angażuję, to wspólny taniec przeciwko przemocy wobec kobiet One Billion Rising – Nazywam się Miliard (luty) oraz Orange The World z kampanią Czytaj znaki (listopad/grudzień).

Laureatka w kategorii Osobowość roku 2021 w Plebiscycie Gospodarczym Kobiece Twarze. Certyfikowana trenerka FRIS.

WYBRNE PUBLIKACJE

  • Izabela Beno, Tadeusz Szot, Iwona Wochnik, Gmina Łagiewniki. Przewodnik po miejscach obecnych i nieobecnych, Łagiewniki 2019.
  • Mentoring dla studentów. Doświadczenia i inspiracje, red. Izabela Beno, Ałła Witwicka-Dudek, Wrocław 2020.
  • Jak sobie radzić z przemocą w pandemii? Poradnik, opracowanie i redakcja Izabela Beno, Wiola Samborska, Wrocław 2021.

DOROTA SEWERYN-STAWARZ – członkini zarządu

Radczyni prawna, od 2006 r. prowadzi własną kancelarię prawną, obsługując zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne, prowadząc przede wszystkim sprawy rodzinne, cywilne i gospodarcze oraz związane z szeroko pojętymi prawami człowieka. 

Absolwentka licznych szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, a także Kursów HELP Rady Europy dla profesjonalnych pełnomocników.

Od początku pracy zawodowej aktywnie włącza się w działalność pro bono (Fundacja Centrum Praw Kobiet, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Tęczowe Opole, Federacja Znaki Równości). Jest współzałożycielką i członkinią Zarządu Fundacji na Rzecz Równości. Od 2007 r. zajmuje się kwestią dyskryminacji ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu stosowania przemocy wobec kobiet.

Edukatorka, autorka szkoleń, wykładów, prelekcji z zakresu praw człowieka, prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, procesu tranzycji prawnej. Aktywistka i komentatorka medialna w zakresie prawnych aspektów przemocy wobec kobiet, równouprawnienia, tematyki praw człowieka i gender. Od ponad 15 lat służy, także nieodpłatnie, swoim wsparciem prawnym osobom doświadczającym przemocy oraz dyskryminowanym ze względu na płeć, tożsamość płciową czy orientację seksualną. Stale współpracuje i – pro bono – uczestniczy w programach Fundacji Feminoteka w ramach Antyprzemocowej Sieci Kobiet.

Za swoją aktywność zawodową i społeczną nagrodzona Kryształowym Sercem Radcy Prawnego 2016 r. oraz wyróżniona (2. miejsce) w konkursie „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego”.

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Praw Człowieka i Praworządności w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zwolenniczka współpracy samorządu radcowskiego z NGO. Uważa, że to potencjał, który może pomóc wykluczonym mniejszościom, wesprzeć działania na rzecz praw człowieka, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz wzmocnić projekty w zakresie przeciwdziałania każdej formie dyskryminacji, także w formie szkoleń w ramach działalności samorządu.

Prywatnie, pasjonatka idei przemierzania świata odpowiedzialnie, z poszanowaniem praw każdego człowieka oraz „city breaków” z przyjaciółmi.

MONIKA KAZNOCHA – członkini zarządu
WIOLETTA SAMBORSKA – przewodnicząca rady

Dyrektorka CEE Hydropolis oraz CMO MPWiK we Wrocławiu. Absolwentka studiów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UE w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka LLP -Erasmus na Universidade de Aveiro oraz studentka gender studies UMK w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w finansach, samorządzie, turystyce, edukacji, kulturze i NGO. Trzykrotnie na liście „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce” (Wasza Turystyka), odznaczona tytułem „Dyrektor Marketingu 2018” (instytucje społeczne i organizacje). Współzałożycielka Fundacji na Rzecz Równości. Aktywistka działająca na rzecz praw kobiet i promująca przedsięwzięcia równościowe. Współinicjatorka Roku Kobiet w Turystyce oraz inicjatorka Akademii Liderek Turystyki.

MAGDALENA DYDERSKA – członkini rady

Menedżerka Działu Marketingu CEE Hydropolis i MPWiK S.A. we Wrocławiu. Absolwenta studiów MBA Collegium Humanum w Warszawie, a także kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz administracja, stypendystka LLP – Erasmus na Universidade de Aveiro, studentka gender studies.

W swoim życiu zawodowym kieruje się zasadą równości oraz realizuje projekty na rzecz wrocławskiej Spółki, mieszkanek i mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oraz regionu. Orędowniczka używania feminatyw. Feministka, która od 2008 roku zaangażowana jest w działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny na wielu płaszczyznach życia społecznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w segmencie związanym z rynkiem wydawniczym, szkolnictwie wyższym i NGO. Od 5 lat pracuje dla samorządu i wrocławskiej atrakcji turystycznej, nagrodzonej w 2021 roku złotym certyfikatem POT-u, Hydropolis jedynego centrum wiedzy o wodzie w Polsce.

Nagrodzona w 2016 roku przez studentów Politechniki Wrocławskiej statuetką Poliludka, wyróżniona w 2021 roku (2. miejsce) w VIII edycji Plebiscytu Gospodarczego „Kobiece Twarze” (w kategorii profesjonalistki w dużych firmach).

Koordynatorka, mentorka i członkini Fundacji na Rzecz Równości, Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet oraz działaczka w Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Członkini Zespołu realizującego wrocławskie spotkania w ramach Forum Promocji Turystycznej i Akademię Liderek Turystyki. To właśnie we Wrocławiu, podczas ubiegłorocznej edycji, z inicjatywy organizatorek i organizatorów Forum – dyrektorki CEE Hydropolis i redakcji WaszaTurystyka.pl ogłoszono 2022 rok „Rokiem Kobiet w Turystyce”.

Pasjonatka public relations, marketingu i komunikacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, w której nade wszystko ceni budowanie relacji.

JOANNA MILLER – członkini rady

IWONA WOCHNIK – członkini rady

Z Fundacją na Rzecz Równości związana od 2016 roku, kiedy to jako wolontariuszka pierwszy raz zatańczyła taniec przeciwko przemocy. Obecnie członkini rady Fundacji oraz ambasadorka akcji Nazywam się Miliard/One Billion Rising.

Absolwentka Filologii Germańskiej oraz studiów podyplomowych: menadżerskich, pedagogicznych oraz związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Zawodowo, od 2018 roku, związana z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Kierowniczka Sekcji Rekrutacji, facylitatorka, trenerka.

Uwielbia spotykać się z ludźmi, inspirować i wspierać ich. Od zawsze stawia na pozyskiwanie nowej wiedzy i rozwój poprzez uczenie się w działaniu. Hobbystycznie tańczy we wrocławskiej szkole tańca i stawia kolejne kroki na deskach Teatru Galeria Osobowości.