Wroclaw
„Programy wsparcia dla osób doświadczających przemocy” są realizowane we współpracy i z dofinansowaniem gminy Wrocław.

FUNDACJA NA RZECZ RÓWNOŚCI zaprasza na bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Zapisy na porady specjalistek/ów (sekretariat Fundacji) – tel. 505 576 516
Konsultacje z osobą pierwszego kontaktu – tel. 723 174 717

Sprawdź terminy konsultacji na stronie Konsultacje i Porady

Polecamy blog o feminizmie: ladypasztet.com

Od 2013 roku wyrażamy swój sprzeciw wobec przemocy seksualnej, szczególnie tej której doświadczają kobiety i dziewczyny, realizując akcję Nazywam się Miliard.

Nazywam się Milliard. Seks bez zgody to gwałt

Od 2013 roku wyrażamy swój sprzeciw wobec przemocy seksualnej, szczególnie tej której doświadczają kobiety i dziewczyny. Wierzymy, że szacunek i empatia to dwie z wielu ważnych dla budowania relacji wartości. Dlatego dziś – 14. lutego – w dniu, w którym tak wiele mówi się o seksualności, poprzez naszą akcję „Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2020". przypominamy, jak ważna jest zgoda na kontakty intymne. Zgoda musi być udzielona świadomie i dobrowolnie. Nie jest nią milczenie, ani wcześniejsze relacje. Tylko „tak„ oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt.Nasze granice są naszym prawem. Mówmy o nich głośno!Nazywam się Miliard – One Billion Rising Poland#tylkoTak #NieZnaczyNie #NazywamSięMiliard #OneBillionRisingPoland #OBR #ASK #AtynprzemocowaSiećKoibet #AntyprzemocowaSiećKobiet

Opublikowany przez Fundacja na Rzecz Równości Piątek, 14 lutego 2020

Wiele krajów zmieniło swoje prawo dotyczące przemocy seksualnej, uznając że seks bez wyraźnej zgody jest gwałtem. W Polsce cały czas to kobieta/ dziewczyna musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie „nie”, aby udowodnić winę gwałciciela. A jeśli spała, albo ktoś jej wrzucił pigułkę gwałtu? Jak mogła to zrobić?
Dlatego w 2020 roku tematem wiodącym akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising w Polsce jest kwestia zgody na kontakty intymne.

Wspólnym mianownikiem tej akcji jest taniec, bo tańcząc mamy wpływ na swoje ciało. Bo wspólny taniec wyzwala energię, którą chcemy przekazać.
Nazywam się Miliard – One Bilion Rising to również rozmowa o podstawowych prawach człowieka, prawach kobiet i dziewcząt do życia w bezpiecznym świecie!

Tylko „tak” oznacza zgodę na seks, a „nie” znaczy „nie”.

#tylkoTak #NieZnaczyNie #NazywamSięMiliard #OneBillionRisingPolandDo 15 września 2019 r. będzie można starać się o dofinansowanie na projekty wspierające kobiety w ramach IV edycji Konkursu Grantowego Soroptymist Wrocław.

Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju ww. dziedzin.
Maksymalna kwota dotacji w przypadku osób fizycznych, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia finansowego, wynosi 5 000 zł. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, i instytucji kwota ta może być wyższa.

Formularz grantowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna jest po kontakcie mailowym.

Ideą Organizacji Soroptimist International, zrzeszającej kobiety aktywne zawodowo, jest podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt, których sytuacja życiowa tego wymaga. Jedną z form realizacji tej idei jest pomoc finansowa realizowana poprzez system grantów.

Aplikacje do IV edycji konkursu składać można do dnia 15.09.2019. Przesyłać je należy na adres grantysiwroclaw@gmail.com.

Szczegóły i dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://soroptimistwroclaw.pl

We Wrocławiu już po raz siódmy włączamy się do akcji „Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland” i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet. Taniec odbędzie się 24 lutego o godzinie 16 na ulicy Świdnickiej 6B (między Przejściem Świdnickim a Rynkiem).

Nazywam się Miliard / One Billion Rising to międzynarodowy, flash mobe, który odbywa się na całym świecie – zawsze w Dzień Zakochanych. Ogólnopolski patronat honorowy nad akcją objął Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Zaprotestować tańcem wobec przemocy może każdy. Akcję we Wrocławiu organizuje Fundacja na Rzecz Równości.
W tym roku zwracamy szczególną uwagę na kwestię zgody na kontakty intymne.

– Tylko „tak” oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt. To musi się stać oczywiste, a wciąż nie jest – tłumaczy Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości. Izabela Beno zwraca uwagę na to, że w Polsce wciąż kobieta i dziewczyna musi przekonać sąd, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie „nie”, by udowodnić winę gwałciciela.

Czym jest „zgoda na seks”?
Osoba, która chce mieć z kimś kontakty intymne, musi mieć pewność, że druga strona także tego chce. Zgoda na seks musi zostać wyrażona dobrowolnie. Przed lub podczas aktywności seksualnej można powiedzieć „nie”. Zaangażowane osoby muszą określić, na co się zgadzają, dotyczy to także zmiany aktywności seksualnej na inną. Jeśli więc umawiasz się na seks z prezerwatywą, a bez wiedzy partnerki jej nie użyjesz – zgoda jest nieważna. Tylko „tak” wyrażone słownie lub przez język ciała jest zgodą. Milczenie, brak protestu lub oporu nie oznaczają zgody. Zgoda na jeden akt nie oznacza, że osoba zgadzająca się wyraża zgodę na akty seksualne w przyszłości.

Zgodą nie są: brak protestu lub oporu, milczenie, wcześniejsze relacje romantyczne i lub seksualne.

Co zrobić, żeby zostać częścią akcji?
Wystarczy być z nami 24 lutego o godz. 16.00 na ul. Świdnickiej 6B. Zachęcamy do uczestniczenia w próbach układu tanecznego One Billlion Rising. Jeśli nie możecie być z nami podczas prób to nic straconego, w czasie akcji będziemy tańczyć kilkukrotnie. Da to szansę na włączenie się i naukę tańca podczas wydarzenia. Dla osób, które sercem są z akcją, a nie tańczyć, proponujemy, aby wspierały akcję swoją obecnością na wydarzeniu. Zależy nam na tym, żeby kobiety, które potrzebują, poczuły moc solidarności – Jedna za Miliard – Miliard za jedną!

Link do nauki układu:

lub w 12 krótkich lekcjach:

Układ dla osób z niepełnosprawnością:

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w naszą akcję: Klub Studencki Bajer, Wrocław Miasto Kobiet, Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet.
Koordynatorką akcji w Polsce jest Fundacja Feminoteka we współpracy z Antyprzemocową Siecią Kobiet.O

Ostatnia próba przed tańcem już 22 lutego o godz. 17.00 w WCRS (plac Dominikański 6, 50-159 Wrocław)

3Tym razem pod hasłem:

LOKALNIE I SOLIDARNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

ONE BILLION RISING / NAZYWAM SIĘ MILIARD
14 LUTEGO 2018

Spotykamy się o 19.00 na wrocławskim Rynku.

 

Po raz szósty w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób zatańczy i zaprotestuje przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt

#obr #TuiTerazNazywamsięMiliard

We Wrocławiu akcję organizuje Fundacja na Rzecz Równości.

One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard) to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.

W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym.

Dlaczego?

Ponieważ analiza* ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazała, że:

50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta,
90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci,
tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet, tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.

Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać.

Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać.

To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów.

Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem.

*Badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 2015/2016r. Raport dostępny na stronie feminoteka.pl

OBRJuż po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach włączył się do  międzynarodowej akcji „One Billion Rising”. Jej celem jest  wyrażenie sprzeciwu wobec przemocy poprzez wspólny taniec.  W tym roku lokalnie i solidarnie podejmujemy wyzwanie, w którym symboliczny taniec ma pobudzić do zmiany – głośnego mówienia, że nikt nie ma prawa wobec nikogo stosować przemocy. Szczególnie zwracają uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet. W akcji promują  szacunek, empatię i miłość. Taniec, rozmowa, nauka.

 

Już 13. lutego 2018 w Łagiewnikach do wspólnego tańca przeciwko przemocy zapraszają wszystkich mieszkańców i turystów!

Tematdzieci 2 trudny, ale bardzo ważny. Sam taniec ma podkreślić wagę problemu, pomóc zrozumieć jakie olbrzymie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa stanowi przemoc. Wiedza jest natomiast kluczem, który pomoże w wychodzeniu z kręgu zachowań i zdarzeń, które są przemocą.

Koordynatorką akcji w Łagiewnikach jest Izabela Beno, prezeska naszej Fundacji.

unnamedW Walentynki cały świat, tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet. Po raz piąty miliard ludzi powstanie, aby powstrzymać falę przemocy wobec kobiet i dziewcząt!

WROCŁAW TAŃCZY:

14 lutego na Rynku o godz. 19.00. Włączcie się i zatańczcie z nami.

Informacje o próbach dostępne są na naszym wydarzeniu

Co robimy?

Tańczymy, w taki sposób wyrażamy swój sprzeciw wobec przemocy, przemocy na tle seksualnym, która najczęściej dotyka kobiety, dziewczęta, dziewczynki. Dzięki wspólnym działaniom wielu osób i organizacji, ta społeczna inicjatywa zakreśla, wzmacnia i oddziałuje na coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa. We Wrocławiu akcję organizuje Fundacja na Rzecz Równości.

Czym jest akcja?

ONE BILLION RISING to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet. W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. W ramach tej inicjatywy co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… zatańczyć.

Tegoroczny temat akcji to: GWAŁT NA RANDCE

„W Polsce praktycznie nie słyszymy o problemie przemocy w związkach nastolatków, o gwałtach na randce, molestowaniu seksualnym dziewcząt; może się on wydawać społecznie nikły w porównaniu z bezkresem przemocy, do jakiej dochodzi w związkach osób dorosłych. Tymczasem statystyki biją na alarm. Przemoc w związkach nastolatków jest podobnie nasilona, jak to, co dzieje się w relacjach dorosłych” (A. Czapczyńska, Niebieska Linia).

Skala zjawiska:

  • Kobiety pomiędzy 16. a 24. Rokiem życia są narażone na gwałt na randce cztery razy częściej niż kobiety z pozostałych grup wiekowych.
  • 84% mężczyzn, którzy dopuścili się gwałtu na randce, niedefiniowali tego zdarzenia jako gwałt.
  • 42% kobiet, które doświadczyły gwałtu na randce nikomu tego nie powiedziało, nigdzie nie zgłosiło.

Dlaczego taniec?

Bo jest to wyjątkowy sposób na wyrażenie siebie. Każda uczestnicząca w tańcu osoba ma władzę nad swoim ciałem. Tym samym, w ten niecodzienny sposób, wyraża sprzeciw wobec odbierania tego prawa! Taniec jest protestem przeciwko przemocy, szczególnie przemocy na tle seksualnym.

Co trzeba zrobić, żeby włączyć się w akcję?

Nauczyć się układu tanecznego oraz przyjść i zatańczyć z nami.
Link do nauki układu: http://bit.ly/1UTsW7w
Link do teledysku: http://bit.ly/1mi9Vvv

Nasze hasła?

POWSTAŃ – Powstajemy razem wspólnie tańcząc, wyrażając swój sprzeciw.
ZAKŁÓĆ – Zakłócenie to moc twórczego oporu. Wywołuje kontrowersje. Przyciąga uwagę.
PRZYŁĄCZ SIĘ – Wspólne i jednoczesne działanie buduje poczucie przynależności. Dzięki solidarności możliwa jest rewolucja, możliwa jest zmiana.

Skąd pomysł na akcję?

Pomysł wynika z obserwacji życia. Analizy społecznych i finansowych skutków działań naruszających granice osobiste kobiet. Impulsem do rozpoczęcia akcji „One Billion Rising” była fala gwałtów w USA w 2011 roku. Jej inicjatorka, Eve Ensler, napisała wtedy”

Mam dość mówienia o gwałcie pięknymi słówkami. To trwało zbyt długo; byłyśmy zbyt wyrozumiałe. To nasza kolej, by GWAŁTOWNIE domagać się uwagi, w każdej szkole, w parku, w radiu, w telewizji, domu, biurze, fabryce, obozie dla uchodźców, bazie wojskowej, szatni, nocnym klubie, alejce, sali sądowej, ONZ. Ludzie muszą – raz na zawsze – zdać sobie sprawę z tego, jak to jest, gdy twoje ciało przestaje być twoje, gdy twój świat rozpada się jak domek z kart, a psychika zostaje rozdarta na strzępy. Musimy połączyć się we wspólnym buncie i pasji, by zmienić sposób myślenia o gwałcie… Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!

Jak czujemy tą inicjatywę?

Dla nas akcja jest próbą ODCZAROWANIA i ZMIANY społeczeństwa – mówią członkinie Fundacji na Rzecz Równości, inicjatorki akcji we Wrocławiu oraz Łagiewnikach. Problem przemocy jest problemem społecznym, problemem nas wszystkich. Przez lata „zamiataliśmy” ten temat jako naród „pod dywan”. Konsekwencją tego jest nie tylko narastanie zjawiska (poprzez ciche przyzwolenie wyrażające się brakiem reakcji), ale również wysokie koszty ekonomiczne ponoszone przez wszystkich podatników (m.in. związane z opieką zdrowotną).

Osoby doświadczające sytuacji przemocowych niejednokrotnie zmierzają się z nimi samotnie. Czują się wykluczone społeczne poprzez utkwione w głowach „obserwatorów” stereotypy. Oceniając takie zdarzenia szukają oni bowiem winy po stronie ofiary, zapominając, że za przemoc odpowiedzialny jest SPRAWCA!

Dlatego w kampanii zwracamy uwagę na fakt, że PRZEMOC JEST NIEAKCEPTOWANYM ZACHOWANIEM, że SPRAWCY NIE SĄ ANONIMOWI I BEZKARNI, że MY – SPOŁECZEŃSTWO – MOŻEMY A NAWET MUSIMY REAGOWAĆ! To klucz do zmiany. „Nazywam się Miliard” ma takie właśnie przesłanie. Zwrócić uwagę na problem, dać impuls do zmiany i rozwoju, wsparcie oraz siłę nas wszystkich. To robimy! Budujemy świadomość społeczną i instytucjonalną, aby mieć szansę na zmianę.

Dlaczego co roku akcja ma inny temat?

Każdego roku protestujemy przeciw przemocy wobec kobiet. Ponieważ jest to zjawisko bardzo złożone, dotykające różne grupy kobiet i dziewcząt, chcemy każdego roku zwracać uwagę na różne jego przejawy. W kolejnych latach podejmowaliśmy tematy:

2013 Przemoc wobec kobiet
2014 Przemoc wobec dziewczynek i dziewcząt
2015 Przemoc wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami
2016 Molestowanie kobiet i dziewcząt
2017 Gwałt na randce

Szczegóły akcji

Więcej o ogólnopolskim wydarzeniu przeczytacie na stronie WWW organizatorek – Antyprzemocowa Sieć Kobiet koordynowanej przez Fundacja FeminoteHYPERLINK „https://www.facebook.com/FundacjaFeminoteka/”ka. http://bit.ly/2jtMwyb
O wszystkich wydarzeniach w Polsce znajdziesz informacje tutaj: http://bit.ly/2k1Lri2

Jak wygląda akcja na całym świecie?

Akcja OBR na świecie

 

 

Tradycyjnie już przedstawicielki Fundacji włączają się w przygotowanie świątecznego podarunku dla podopiecznych projektu „Szlachetna paczka”. W tym roku pomagamy Pani Elżbiecie (61 lat).

szlachetna-paczka

Wpłaty można dokonywać na konto Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach. Nr konta
84 9575 1014 0030 2407 2000 0010 z dopiskiem DAROWIZNA-SZLACHETNA PACZKA.

Pomóż i włącz się do naszej akcji!

 

 

Spotkanie z dr Bogną Szymkiewicz, autorką książki „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy”

Kiedy: 2. czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 18:30

Gdzie: w siedzibie TRATWY przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu

Wstęp wolny

Fundacja na Rzecz Równości zaprasza na spotkanie z drą Bogną Szymkiewicz, autorką książki „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy”. Autorka opowie o mechanizmach, jakie funkcjonują w związkach opartych na przemocy, oraz o tym, na czym polega, trudne do zrozumienia, uwikłanie.

Książka_okładkaSpotkanie będzie okazją do poznania psychologicznych i pozapsychologicznych wymiarów przemocy wobec kobiet oraz namysłu nad tematem: dlaczego droga do uwolnienia się kobiet spod kontroli i zniewolenia w przemocowym związku jest trudna.

Bogna Szymkiewicz jest doktorą psychologii. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję terapeutyczną i trenerską wydaną przez Research Society of Process Oriented Psychology w Zurychu. Uczy psychologii zorientowanej na proces w ramach Studium Psychoterapii i Psychologii Procesu, a także prowadzi warsztaty szkoleniowe i rozwojowe (również we Włoszech, USA, Austrii, Niemczech i Izraelu).

W publikacji „Dlaczego tak trudno jest odejść. Narracje kobiet doświadczających przemocy” Autorka  pokazuje subiektywną prawdę zranień i zniewolenia kobiet w bliskich relacjach, która jest skutkiem przemocy psychicznej lub psychicznej i fizycznej. Jest to doświadczenie indywidualne, występujące zwykle jako skutek tzw. przemocy domowej, ale występuje także jako zjawisko zbiorowe, czyli efekt przemocy zanurzonej w kulturze i instytucjach społecznych.

Więcej informacji o Autorce i publikacji: http://www.bogna.eu/
Więcej informacji o spotkaniu: https://www.facebook.com/events/491237627753447/

Jak trafić: http://www.tratwa.org/2012/htdocs/kontakt

Sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie informacji na adres rownosci@gmail.com.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu publikacji.

Serdecznie zapraszamy!

Data: 19 kwietnia 2016 (wtorek), g. 10.00 – 13.00

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek E sala 100

Seminarium „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy” to spotkanie praktyków samorządowych. Jego założeniem jest poszukiwanie dobrych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy, będących odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne.

Wspólne działania skoncentrowane będą na tworzeniu wzorcowego programu przeciwdziałania przemocy, uwzględniającego potrzeby lokalnych społeczności przy jednoczesnym zachowaniu standardów europejskich i światowych.

Zadanie to jest możliwe jedynie przy wsparciu bezpośrednich realizatorów tych działań. Dlatego do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, odpowiedzialni za realizację lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy. Obecność reprezentantów organizacji pozarządowych pomoże wskazać tę współpracę publiczno-społeczną jako jedną z możliwych rozwiązań.

W programie seminarium:

  • prezentacja wyników ogólnopolskich badań dotyczących lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”
  • wykład ekspertki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • dyskusja dotycząca sposobu kształtowania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzenie rekomendacji w tym zakresie.

Wspólna praca nad tworzeniem rekomendacji w zakresie tworzenia i realizacji programów przeciwdziałania przemocy jest kluczowa dla zmian społecznych. Zgodnie z deklaracją prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, wypracowany w ramach projektu wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostanie włączony do rekomendacji NIK-u.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres:

rownosci@gmail.com lub pod numerem telefonu 608 524 832.

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

We Wrocławiu organizuje ją Fundacja na Rzecz Równości.

jednazamiliard_fcbGdzie: wrocławski Rynek
Kiedy: 14 lutego 2016, godz. 16.00
Nauka tańca:
Link do nauki układu: http://bit.ly/1UTsW7w
Link do teledysku: http://bit.ly/1mi9Vvv

Zobacz nas na Facebooku: Nazywam się Miliard we Wrocławiu

Przyjdź, zatańcz i włącz się do akcji PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIEWCZĄT I KOBIET.

Zapraszamy do tańca!

Tańczymy i protestujemy!

Ponad połowa kobiet powyżej 15 roku życia doświadcza różnych form molestowania seksualnego. W Walentynki, 14 lutego, we Wrocławiu obędzie się taneczny protest przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Już po raz czwarty wrocławska Fundacja na Rzecz Równości bierze udział w międzynarodowej akcji One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard).

– „Nazywam się Miliard” to akcja, podczas której tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. To właśnie okazja do poruszania tematów trudnych społecznie i niewygodnych. Walka z przemocą wobec kobiet jest ogromnym problemem, choćby z powodu milczącego przyzwolenia społecznego. To postępowania kształtowane przez lata jako zachowania zgodne z normą kulturową. W tym roku tańczymy, protestujemy i zwracamy uwagę na problemy z molestowaniem seksualnym kobiet i dziewczyn. Ofiarami wszystkich form molestowania bowiem padają najczęściej kobiety i dziewczęta: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej itd. itp. – tłumaczy Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości.

Molestowanie seksualne to każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny.  – Mimo że 80% kobiet i 54% mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak aż 81% ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji. Niestety, zachowania podpadające pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo – wyjaśnia Dorota Seweryn –Stawarz, radczyni prawna z Fundacji na Rzecz Równości.

Ekspertka podkreśla też, że molestowanie seksualne to nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.: obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem, niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego, dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie), jak również umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających akty kobiece/ męskie, czy przesyłanie liścików i e-maili z treścią o podtekście erotycznym.

Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie. (Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19).
W tym:
– fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
– werbalnych form molestowania – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym – doświadczyło 24% kobiet,
– 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania) takich jak niechciane, obraźliwe, seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.

ONE BILLION RISING („Nazywam się Miliard”) to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę, feministkę, autorkę m.in. słynnych „Monologów waginy”, Eve Ensler. W ramach akcji co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast, by propagować kampanię i… zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet. Bowiem tańcząc kobiety „rządzą” swoim ciałem. Co roku na świecie do protestu przyłącza się ponad 200 krajów. W Polsce flash mob „Nazywam się Miliard” organizuje blisko 60 miast. Koordynatorem działań jest fundacja Feminoteka. Tegoroczna akcja odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

Projekt współfinansowany z Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG.
http://feminoteka.pl/aktualnosci/nazywam-sie-miliard-one-billion-rising-poland-2016/#sthash.XYXNzG3r.dpuf

#OneBillionRisingWrocław #NazywamSięMiliardWrocław #taniec #walentynki2016 #WrocławskiRynek #obr #ask