Dzień Społecznej Super Mocy!

Dołączyliśmy do grona organizacji pozarządowych, które wezmą udział w największym wydarzeniu aktywizującym środowisko trzeciego sektora w regionie – Dolnośląskim Forum Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Społecznej. Druga edycja DFOPIAS odbędzie się 26 maja 2013 r. na Pergoli.

Dzień Społecznej Super Mocy to Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych (NGO) i Forum „Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska”. Swoją aktywność, już od 12.00 do późnych godzin popołudniowych, zaprezentuje ponad 100 organizacji pozarządowych, które aktywnie działają na Dolnym Śląsku. Jedną z atrakcji będzie flash mob „Nazywam się miliard”, którego organizatorem jest nasza fundacja. W ramach forum przygotowujemy również panel z udziałem ekspertów i znanych osób, którym bliskie są problemy społeczne.

Udział w wydarzeniu familijno-piknikowym jest bezpłatny. Nieustannie trwają prace nad dopięciem programu i listą zaproszonych gości.

Organizatorami wydarzenia są: Hala Stulecia, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Nowa Rodzina i Fundacja Umbrella, którzy zaprosili do współpracy wrocławskie organizacje pozarządowe, w tym Fundację na Rzecz Równości. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas: http://www.facebook.com/events/218997831575144/

„Tak jak celem rozmów i wymiany doświadczeń jest wspólne działanie oraz pojednanie dla osiągnięcia wspólnego celu, logo złożone jest z dwóch elementów składających się w jedną całość. Dwa pola wypowiedzi odnoszące się do przyjaznego świata komiksu wspólnie tworzą kształt Województwa Dolnośląskiego\”.

– Rita Verniers