POWER – Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom


O projekcie:
Środowisko szkolne, obok rodzinnego, jest dla dzieci w okresie ich rozwoju niezwykle istotne. Rozumiejąc to oraz uwzględniając rekomendacje naukowe, zaproponowano przeprowadzenie dwóch programów edukacyjnych, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. Młodzież podzielono na grupy wiekowe, aby dostosować działania do potrzeb konkretnej grupy.
Zadania w projekcie są okazją do prezentacji alternatywnych sposobów osiągania pozytywnych stanów emocjonalnych i wzmacniających czynników chroniących, do których zalicza się m.in.: właściwa hierarchia wartości, ich poszanowanie, przynależności i współdziałanie w pozytywnej grupie rówieśniczej wolnej od zachowań społecznie nieakceptowalnych.
Realizatorki projektu „POWER – Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” zakładają zwiększenie umiejętności psychospołecznych u 575 uczniów i uczennic szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze. Zależy im na wzmocnieniu działań profilaktycznych w zakresie uzależnień oraz zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań, wśród uczestniczących w projekcie dzieci i młodzieży. Spotkania potrwają od 01 września do 10 grudnia 2023 r.

Działania:
Priorytetem w proponowanych programach jest dbałość o wielostronny rozwój uczniów i uczennic, wzmacnianie kompetencji osobistych w środowisku rówieśniczym, z wykorzystaniem niestandardowych metod, odwracających uwagę od autodestrukcyjnych zachowań. Promowana jest nauka pozytywnych umiejętności życiowych, uczenia nowych kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Organizatorom zależy na tym, żeby młodzi ludzie potrafili rozpoznawać swoje emocje i nauczyli się budować zdrowe relacje, rozwijać empatię oraz dokonywać wyborów i radzić sobie z presją rówieśniczą.
Organizatorzy przygotowali dwa rodzaje programów: „POWER: młodzi odkrywcy świata i siebie” – GRA EDUKACYJNA dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz „POWER: świat dla młodych” – DEBATY przeznaczone dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.

DZIAŁANIE 1: GRA EDUKACYJNA
Program „POWER: odkrywcy świata i siebie” to integracyjno-edukacyjne spotkanie dla 300 uczniów szkół podstawowych (6 – 7 klasa).

Działanie opiera się na formule gry terenowej. Jej ideą jest udział dzieci w grach, zabawach i wyzwaniach (8 zadań/14 stoisk). Wszystkie aktywności realizują cel programu w sposób bezpośredni lub pośredni, dają jednak rezultat w postaci rozwoju umiejętności psychospołecznych.

DZIAŁANIE 2: DEBATY
Program „POWER: świat młodych ludzi” to debaty uczniowskie dedykowane wartościom i wizji świata młodych ludzi, skierowany do 275 osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych w wieku od 12 do 17 lat.
Debata prowadzona jest z wykorzystaniem metod interaktywnych odwołujących się do dialogu motywującego. Zajęcia obejmują ustalenie zasad współpracy, krótkie wprowadzenie z wykorzystaniem zabaw dydaktycznych, scenek dramowych, burzy mózgów i innych, przygotowanie zespołów do debaty. Podczas przygotowania kluczowa jest praca w grupach polegająca na zebraniu niezbędnych informacji czy zgromadzeniu dobrze umotywowanych argumentów. Postawa prowadzącego wobec tematu uzależnień, w tym wyrażone przez niego opinie i fakty będą, zgodnie z przyjętymi koncepcjami, punktem odniesienia ważnym dla kształtowanych kompetencji osób uczestniczących w zajęciach.

Finansowanie projektu:
Zadanie publiczne „POWER Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” współfinansowane jest ze środków Miasta Jelenia Góra.

Realizator projektu:
Projekt realizowany jest przez Fundację na Rzecz Równości we współpracy ze specjalistami i specjalistkami poradni psychologicznej ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan.

Kontakt: Iza Beno
tel. 608 524 832, e-mail: izabela.beno@gmail.com
Realizator programu: Fundacja na Rzecz Równości

Zadanie publiczne „POWER Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” współfinansowane jest ze środków Miasta Jelenia Góra i realizuje je Fundacja na Rzecz Równości we współpracy ze specjalistami i specjalistkami poradni psychologicznej ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan.