MANIFA 2012

Już 11 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, ulicami Wrocławia po raz kolejny przejdzie Manifa. Celem demostacji jest zwrócenie uwagi na problem braku równouprawnienia kobiet i mężczyn.

Jeśli chcesz sprzeciwić się niesprawiedliwości społecznej, nierównym szansom kobiet na rynku pracy, w polityce i edukacji, dyskryminacji kobiet i wszelkich mniejszości, a także polityce budżetowej pogłębiającej nierówny podział pracy i ról społecznych- dołącz do nas!

Organizatorki i organizatorzy Manify chcą też zwrócić uwagę na problemy bardziej lokalne związane ściśle z miastem, a które dotykają kobiet.

Dołącz do Nas! Przyjdź na Manifę:

11.03.2012 (niedziela) o godz. 14:00

Rynek – pomnik Fredry

więcej informacji na temat pełnego programu Manify i jej manifestu na stronie http://manifa.wroclaw.pl/