Nazywam się Miliard w Łagiewnikach

Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach włączył się do  międzynarodowej akcji „One Billion Rising”. Jej celem jest  wyrażenie sprzeciwu wobec przemocy poprzez wspólny taniec.  W tym roku lokalnie i solidarnie podejmujemy wyzwanie, w którym symboliczny taniec ma pobudzić do zmiany – głośnego mówienia, że nikt nie ma prawa wobec nikogo stosować przemocy. Szczególnie zwracają uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet. W akcji promują  szacunek, empatię i miłość. Taniec, rozmowa, nauka.

Już 13. lutego 2018 w Łagiewnikach do wspólnego tańca przeciwko przemocy zapraszają wszystkich mieszkańców i turystów!

Temat trudny, ale bardzo ważny. Sam taniec ma podkreślić wagę problemu, pomóc zrozumieć jakie olbrzymie zagrożenie dla jednostki i społeczeństwa stanowi przemoc. Wiedza jest natomiast kluczem, który pomoże w wychodzeniu z kręgu zachowań i zdarzeń, które są przemocą.

Koordynatorką akcji w Łagiewnikach jest Izabela Beno, prezeska naszej Fundacji.