Polityka równości w edukacji przedszkolnej na Dolnym Śląsku – prawda czy fikcja?

Otwarte Forum we Wrocławiu

Dziewczynki podczas zabawy są grzeczne i opiekuńcze, a chłopcy aktywni oraz głośni. Problem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn ma swoje źródło w wychowaniu domowym, a za informowanie społeczeństwa o polityce równościowej powinny odpowiadać instytucje edukacyjne. Takie dane wynikają z badań pilotażowych przeprowadzonych przez Fundację na Rzecz Równości.

 – O wynikach badań oraz wciąż utrwalanych stereotypach dotyczących ról przypisywanych ze względu na płeć w rodzinie i społeczeństwie, a także różnych formach jawnej i ukrytej dyskryminacji w wychowaniu przedszkolnym porozmawiają rodzice, naukowcy, nauczyciele i samorządowcy w piątek, 9 listopada 2012, w Sektorze 3 – zaprasza Magdalena Dyderska, koordynatorka projektu z Fundacji na Rzecz Równości.

„Obecność polityki równości w edukacji przedszkolnej: prawda czy fikcja?” to temat kontrowersyjny. – W praktyce najczęściej pomijany, zamiatany pod dywan, uważany za niedostatecznie ważny i przypisany wyłącznie feministkom. Dlatego zamiast standardowej dyskusji, która w efekcie zawsze prowadzi do szukania winnych, proponujemy Open Forum – mówi koordynatorka projektu.

Open Forum to innowacyjna metoda, wymiany doświadczeń, opinii, poglądów przez obywateli, często wykorzystywana w krajach demokratycznych. Przy pomocy specjalistów, a nie przypadkowych moderatorów, ludzie o skrajnie różnych poglądach dyskutują o ważnych dla siebie sprawach. Poprowadzą go Agnieszka Serafin i Anna Gabryjelska-Basiuk z Centrum Dialogu Społecznego przy Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie

Przeprowadzone badania oraz wnioski z Open Forum posłużą do przygotowania katalogu „dobrych praktyk” w ramach realizacji polityki równościowej w edukacji przedszkolnej na Dolnym Śląsku. Projekt „Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej” współfinansowany jest z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Wstęp wolny.

Miejsce: SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, Wrocław

Termin: 09 listopada 2012 (piątek), godz. 17.30

„Innowacyjna metoda dialogu społecznego, jako źródło rozwoju świadomości w zakresie równości w edukacji przedszkolnej”, to projekt współfinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej o projekcie: https://fnrr.org/projekt-open-forum/