Pomoc psycholożki i prawniczki

Nie radzisz sobie w przemocowym związku, uważasz, że jesteś ofiarą przemocy domowej, masz problem z rozwodem, separacją, uzyskaniem alimentów czy zasiłków rodzinnych, a może czujesz, że potrzeba Ci porady psycholożki, prawniczki? Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałaś tak – to zgłoś się do nas.

– W ramach działań przeciwprzemocowych, które prowadzi Fundacja na Rzecz Równości, udzielamy kompleksowej pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a także tych, które dotyka problem alkoholowy – wylicza Magdalena Dyderska, koordynatorka projektu.
Działania Fundacji skierowane są do osób zamieszkujących lub przebywających czasowo we Wrocławiu. – Nasze psycholożki dyżurują we wtorki i środy, natomiast do prawniczek można umawiać się we wtorki i czwartki – zaprasza koordynatorka.
W programie zaplanowano również współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
Na potrzeby promocji działania zostanie także przygotowana broszura informacyjna dotycząca przeciwdziałania przemocy domowej. – Materiał przekażemy do miejsc często odwiedzanych przez potencjalnych klientów/tki Fundacji, m.in.: urzędy, komisariaty Policji, Zakład Medycyny Sądowej, poradnie psychologiczne, MOPS, ośrodki pomocy społecznej, przychodnie lekarskie – deklaruje Dyderska.
Działania na rok 2014 finansowane są z budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Program wystartował w lutym 2014 r.