„Prawa człowieka w zasięgu ręki: stop dyskryminacji kobiet i mężczyzn”

W poniedziałek, 14 stycznia, Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna z Fundacji na Rzecz Równości, spotkała się z uczestnikami projektu „Pomagamy osiągnąć szczęście, czyli PRAWA CZŁOWIEKA W ZASIĘGU RĘKI” w gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. Podczas spotkania prelegentka opowiedziała uczennicom i uczniom o przeciwdziałaniu dyskryminacji kobiet i mężczyzn.

Spotkanie organizowane było przez Szkolną Grupę Amnesty International z Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu. Projekt składa się z czterech modułów: „Prawa człowieka w zasięgu ręki: stop dyskryminacji osób niepełnosprawnych”; „Prawa człowieka w zasięgu ręki: stop przemocy i niebezpieczeństwu”; „Prawa człowieka w zasięgu ręki: stop dyskryminacji kobiet”; „Prawa człowieka w zasięgu ręki: stop dyskryminacji mężczyzn”.  W ramach każdego z modułów uczennice i uczniowie uczestniczą w spotkaniu z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz praw człowieka; biorą udział w warsztatach skupiających się wokół tematyki z poszczególnych modułów, a także mają okazję stać się współtwórcami multimedialnego poradnika dla młodzieży.

„Prawa człowieka w zasięgu ręki: stop dyskryminacji kobiet i mężczyzn”
Termin spotkania: 14 stycznia 2013 r.
Miejsce spotkania: Gimnazjum nr 29, ul. Kraińskiego 1, Wrocław
Przebieg spotkania:
12:00 do 12:45 – Wystąpienie zaproszonego gościa – Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna, Fundacja na Rzecz Równości
12:45 do 13:00 – Przerwa kawowa;
13:00 do 14:00 – Warsztaty prowadzone przez młodzież ze Szkolnej Grupy Amnesty International;
14:00 do 14:45 – Mini wywiady z uczestnikami projektu (do multimedialnego poradnika).