Spotkanie z niezwykłym teatrem

„Ślepcy” i „Poławiacze deszczu” – to kolejne dwie sztuki teatralne, przygotowane przez osadzonych i osadzone we wrocławskim Zakładzie Karnym z ul. Kleczkowskiej. Twórcami więziennego teatru są: Elżbieta Golińska – aktorka Wrocławskiego Teatru Współczesnego oraz Marek Tybur –  reżyser i instruktor teatralny.

– Od czterech lat, dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Równości oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia, realizujemy projekt artystyczno-terapeutyczny tzw. „teatr więzienny”. W tym czasie przygotowaliśmy dwanaście spektakli, w dwóch grupach: kobiecej i męskiej. Sztuki były prezentowane w Zakładzie Karnym i poza nim, dla współwięźniów i gości z zewnątrz, a także dla rodzin osadzonych – wspomina Marek Tybur.

W tym roku skazani „aktorzy” także intensywnie pracowali nad sobą i sposobami wyrażania siebie. To element resocjalizacji i sposób na odkrywanie przez więźniów dotąd nieznanych talentów. – Istotnym elementem całego procesu jest zmiana, jaka zachodzi w sposobie myślenia i postępowania osadzonych. Dzięki takim inicjatywom, dajemy im realną szansę przygotowania się na powrót do społeczeństwa – mówi Marta Lewandowska, koordynatorka projektu z Fundacji na Rzecz Równości. – Tym razem jednak walor terapeutyczny tego przedsięwzięcia wzbogaciliśmy elementami edukacji artystycznej, czyli zajęciami: muzycznymi, teatralnymi, pantomimicznymi, tanecznymi oraz z historii sztuki. Dziękujemy Przyjaciołom Teatru Protezownia za wsparcie i pomoc w przygotowaniu spektakli. – dodaje Tybur.
Przygotowane spektakle są zwieńczeniem projektu „Opracowanie i realizacja programu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu”. Podwójna premiera już w środę (12 grudnia 2012 r.) w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Pokazy zamknięte.

ŚLEPCY
spektakl grupy męskiej – reż. M. Tybur muzyka – E. Morricone, W. Kilar; czas trwania spektaklu – 50 min.

POŁAWIACZE DESZCZU
spektakl grupy kobiecej – reż. E. Golińska, M. Tybur, muzyka – A. Piazzolla, czas trwania spektaklu – 30 min.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych w więzieniu: Alina Szymczyk (artystka baletu), Małgorzata Kaczmarek (muzyk), Ewelina Paszke-Lowitzsch (aktorka), Wojciech Jaworski (muzyk), Jerzy Kaczmarek (muzyk), Maciej Tomaszewski (aktor), Stanisław Wolski (aktor), Mieczysław Janowski (aktor), Dariusz Stoces (historyk sztuki).
Program sfinansowany został przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia, a zrealizowany przez Fundację na Rzecz Równości oraz Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu.