Czytamy Konwencję Stambulską

#Odpowiedzialne #Odpowiedzialni

Staramy się być blisko osób mieszkających we Wrocławiu, ciesząc się z osiąganych przez nich sukcesów oraz towarzysząc im w codzienności życia w naszym mieście. To bycie razem i doświadczanie życia jest radosne, ale bywa też trudne i mniej bezpieczne. Dlaczego? Jednym z powodów jest przemoc jakiej doświadcza część z nich. Niestety w większości wypadków doświadczają jej kobiety i dzieci. Widzimy wiele obszarów w zakresie prawa oraz działania instytucji i służb, które wymagają zmiany, w celu zapewnienia spójności i kompleksowości ochrony podstawowych praw i wolności człowieka kobietom i dziewczętom doświadczającym przemocy. Wejście w życie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z dniem 01 sierpnia 2015 stanowiło kamień milowy w tym zakresie. Wyzwoliło ono nadzieję, że mając tak cenny kierunkowskaz podejmowane działania będą realne, skuteczne i efektywne.
Tak się nie stało! Mimo tak ważnego osiągnięcia w Polsce nie wprowadzono w wystarczającym zakresie postanowień Konwencji. Obniżyło to skuteczność pomocy państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy, za co cenę płaci wiele kobiet, a nierzadko także ich dzieci.

Większość Polaków uważa, że prawo niedostatecznie chroni osoby doznające przemocy w rodzinie – takiego zdania jest aż 72% badanych. Co więcej, 79% ankietowanych jest przekonanych, że wiele rodzin nie otrzymuje potrzebnej im pomocy (instytucjonalnej, ale także ze strony rodziny, sąsiadów, znajomych).


Raport pn. Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie zrealizowany przez Kantar Polska na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, październik 2019, s. 16-31,41-43.

Papież Franciszek w Radości Ewangelii (swoim pierwszym dokumencie doktrynalnym) zwrócił m.in. uwagę, że “(…) kobiety narażone są na sytuacje wykluczenia, złego traktowania i przemocy, ponieważ często mają mniejsze możliwości obrony swoich praw”. Wypowiedzenie Konwencji Antyprzemocowej to wykluczenie pogłębi! Część społeczeństwa, podobnie jak niektórzy parlamentarzyści i włodarze, ulega potoczności w interpretacji Konwencji, co powoduje powstawanie mylnych przekonań. Te zaś prowadzą do budowania nieprawdziwych uproszczeń (stereotypów), potęgowanych emocjami uprzedzeń, budowanej z wykorzystaniem władzy dyskryminacji. Dlatego publikujemy treść Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zachęcając wszystkich czytelników i czytelniczki
do odpowiedzialnego poszukiwania wiedzy u źródła. Jesteśmy przekonane, że utrzymanie postanowień Konwencji umożliwi zapewnienie wysokiego standardu ochrony i wsparcia osób doświadczających przemocy
w rodzinie, w tym szczególnie kobiet. Docelowo natomiast wpłynie na zmniejszenie skali występowania tego zjawiska w naszym społeczeństwie.

Joanna Nyczak, Przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet

Izabela Beno, Prezeska Fundacji na Rzecz Równości