„Dyskryminacja a edukacja” – wystawa TEA we Wrocławiu

W Dniu Społecznej Super mocy po raz pierwszy we Wrocławiu można było obejrzeć wystawę prac graficznych poświęconych problemowi dyskryminacji w podręcznikach szkolnych. Autorkami prac są studentki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, a właścicielem i pomysłodawcą wystawy Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Do Wrocławia ekspozycja trafiła dzięki Fundacji na Rzecz Równości.

Wystawa Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) po raz kolejny podnosi problem dyskryminacyjnych treści w polskich podręcznikach oraz długiej „nieobecności” na liście tych, o których szkoła mówi w rzetelny i prawdziwy sposób. Badanie TEA „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej” jasno wskazało na poważne braki w tym obszarze. Powstało 15 niezwykłych plakatów i 3 filmy.
Prace przedstawiają wielkich nieobecnych w przekazach szkolnych, np. osoby starsze, migranci/migrantki, uchodźcy/uchodźczynie oraz geje i lesbijki. Rzadko lub w wyłącznie stereotypowych rolach pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy/seniorki oraz osoby o innym kolorze skóry niż biały. Niektóre z podręczników utrwalają wrogie uprzedzenia wobec kobiet, osób z niepełnosprawnościami, Romów, osób czarnoskórych oraz nieheteroseksualnych. Każdy dyskryminacyjny akapit to porażka w dziedzinie ochrony praw dziecka i człowieka. To również zaprzepaszczona szansa na wzmacnianie postaw szacunku dla każdego i każdej z nas.
Z problemem dyskryminacji w edukacji zmierzyły się studentki dwóch uczelni artystycznych. Powstało 15 niezwykłych plakatów i 3 filmy. Poniżej przedstawiamy wybrane prace wraz z pierwszymi komentarzami i wrażeniami.

Więcej o wystawie: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?subitem=dyskryminacja_a_edukacja