FNRR rusza z programem przeciwprzemocowym

Fundacja na Rzecz Równości otrzymała dotację na udzielanie kompleksowej pomocy specjalistycznej osobom doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Działania na rok 2014 finansowane są z budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Start programu zaplanowano na początek lutego br.

– W ramach działań przeciwprzemocowych naszym klientkom/tom oferujemy porady prawne, pomoc  psychologiczną w ramach krótkiej interwencji oraz indywidualne wsparcie psychologiczne – w formie porad, konsultacji psychologicznych, a także krótkoterminowej terapii – wylicza Magdalena Dyderska, koordynatorka projektu.
Zaplanowano również współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

– Działania Fundacji skierowane są do osób zamieszkujących lub przebywających czasowo we Wrocławiu doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, a także tych, które dotyka problem alkoholowy – dodaje koordynatorka.

Na potrzeby promocji programu zostanie przygotowana broszura informacyjna dotycząca przeciwdziałania przemocy domowej. Materiał zostanie przekazany do miejsc często odwiedzanych przez potencjalnych klientów/tki Fundacji, m.in.: urzędy, komisariaty Policji, Zakład Medycyny Sądowej, poradnie psychologiczne, MOPS, ośrodki pomocy społecznej, przychodnie lekarskie.

Harmonogram porad już wkrótce na stronie.