FnRR w Antyprzemocowej Sieci Kobiet

Projekt Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK) powstał z inicjatywy lokalnych liderek i grup, które w poprzednich latach organizowały akcję One Billion Rising / Nazywam się Miliard (OBR) – taniec przeciwko przemocy. Wrocław, poprzez Fundację na Rzecz Równości, włączył się w tę inicjatywę w 2013 r. jako jedno z pierwszych 16 miast w Polsce. Fundacja na Rzecz Równości jest jedną z założycielek ASK.

Wspólna akcja wyzwoliła nie tylko energię, ale, co najważniejsze,  i chęć do dalszych wspólnych działań, ponieważ nawet najlepsza ogólnopolska kampania antyprzemocowa nie wprowadzi długotrwałych zmian na poziomie lokalnym.

Celem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w obszarze przemocy poprzez:

  • ZBUDOWANIE ogólnopolskiej sieci ekspertek antyprzemocowych, które lokalnie będą przeciwdziałać przemocy wobec kobiet;
  • ANALIZĘ lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci w 16 województwach, 44 powiatach, 100 gminach i przygotowanie wzorcowego programu antyprzemocowego;
  • LOBBOWANIE za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za realizację programów antyprzemocowych;
  • EDUKOWANIE społeczności lokalnych na temat przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie akcji, spotkań, warsztatów, szkoleń i debat.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez 16 grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z całej Polski, które angażują się po raz kolejny w antyprzemocową akcję One Billion Rising (OBR) oraz z islandzką organizacją kobiecą Icelandic Women’s Rights Association. Projekt realizowany jest w całej Polsce.

Pierwsze spotkanie Antyprzemocowej Sieci Kobiet odbyło się w siedzibie Fundacji Feminoteka w ostatni tydzień marca. Wzięło w nim udział 20 kobiet z całej Polski, które obradowały przez 6 godzin.

Zapraszamy do śledzenie profilu ASK na FACEBOOKU: https://www.facebook.com/antyprzemocowasieckobiet?fref=ts

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.