Nasza interwencja u Rzecznika Praw Dziecka

Fundacja na Rzecz Równości zwróciła się o interwencję w indywidualnej sprawie Klientki do Rzecznika Praw Dziecka.

Na skutek podjętych działań Rzecznik wystosował pismo do władz samorządowych Wrocławia wnosząc o podjęcie uchwały przez Radę Miejską Wrocławia o wydzieleniu z zasobu lokalowego pomieszczeń tymczasowych służących do natychmiastowej eksmisji sprawców przemocy domowej. Fundacja na Rzecz Równości w ślad za pismem Rzecznika Praw Dziecka, działając w interesie konkretnych Klientek – ofiar przemocy, skieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia bezpośrednią prośbę o udzielenie pomocy wskazanym osobom poprze udostępnienie im lokali zastępczych dla sprawców przemocy.