Nasza interwencja u Rzecznika Praw Obywatelskich

Do Fundacji trafiła sprawa dyskryminacji kobiet w sposobie nagradzania za wyniki w I Górskim Biegu Dinozaurów, który odbył się 21 maja 2011r. w Szklarskiej Porębie. Kobiety, wpłacając tę samą kwotę wpisowego co mężczyźni, walczyły o niższe nagrody i mniej miejsc było premiowanych. Różnice między nagrodami kobiet i mężczyzn wynosiły nawet 100 zł. Sprawa tym bardziej niepokojąca, że współorganizatorem biegu był Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie.

Prezeska Fundacji na Rzecz Równości zgłosiła sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich.