Poradnik „Jak radzić sobie z przemocą w pandemii?”

Lockdown, kwarantanna i przymusowe ograniczenia wolności przemieszczania się w czasach pandemii, spowodowały gwałtowny wzrost przypadków przemocy domowej. Fundacja na Rzecz Równości wraz z Wydziałem Zdrowia UM Wrocławia uruchomiła system informacyjny wspierający ofiary przemocy domowej we Wrocławiu. Jednym z działań tego projektu było stworzenie i na bieżąco aktualizowanie poradnika „Jak radzić sobie z przemocą w pandemii?”

– Podstawą zwrócenia się o pomoc, obok osobistej decyzji ofiary przemocy, jest dostęp do informacji. Z doświadczeń naszych konsultantek wynika, że dwukrotny nieudany kontakt, którego celem jest podjęcie działań związanych z doświadczeniem przemocą, zmniejsza do kilku procent podjęcie kolejnej próby. Dlatego tak ważne jest udostępnianie aktualnych i rzetelnych informacji o miejscach i sposobach wsparcia we Wrocławiu – mówi Izabela Beno, prezeska Fundacji.


Za współpracę i wsparcie dziękujemy Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, Stowarzyszeniu INTRO, Fundacji NON LICET, CYBERPORADNI prowadzonej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Wrocławskiej Radzie Kobiet.

Projekt „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI WE WROCŁAWIU O WSPARCIU DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY” finansowany jest przez Gminę Wrocław.