POWER – Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom.

Ponad 500 uczniów i uczennic z Jeleniej Góry będzie debatowała ze specjalistkami i specjalistami  z poradni psychologicznej ERA PSYCHE. o budowaniu zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

– „Środowisko szkolne, obok rodzinnego, jest dla dzieci w okresie ich rozwoju niezwykle istotne. Rozumiejąc to oraz uwzględniając rekomendacje naukowe, zaproponowaliśmy przeprowadzenie dwóch programów edukacyjnych, które skupiają się na rozwijaniu umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży” – mówi Izabela Beno – prezeska Fundacji na Rzecz Równości, realizatorka zadania. – „Młodzież będzie podzielona na grupy wiekowe, aby dostosować działania do potrzeb konkretnej grupy – dodaje Izabela Beno.

Organizatorzy przygotowali dwa rodzaje programów: „POWER: młodzi odkrywcy świata i siebie” – GRA EDUKACYJNA dla uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych oraz „POWER: świat dla młodych” – DEBATY przeznaczone dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.

– „Priorytetem w proponowanych programach jest dbałość o wielostronny rozwój uczniów i uczennic, wzmacnianie kompetencji osobistych w środowisku rówieśniczym, z wykorzystaniem niestandardowych metod, odwracających uwagę od autodestrukcyjnych zachowań” – tłumaczy dr Anetta Pereświet-Sołtan z ERA PSYCHE. – Promować będziemy naukę pozytywnych umiejętności życiowych, uczenia nowych kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie potrafili rozpoznawać swoje emocje i nauczyli się budować zdrowe relacje, rozwijać empatię oraz dokonywać wyborów i radzić sobie z presją rówieśniczą – wyjaśnia dr Anetta Pereświet Sołtan.

Zajęcia będą okazją do prezentacji alternatywnych sposobów osiągania pozytywnych stanów emocjonalnych i wzmacniających czynników chroniących, do których zalicza się m.in.: właściwa hierarchia wartości, ich poszanowanie, przynależności i współdziałanie w pozytywnej grupie rówieśniczej wolnej od zachowań społecznie nieakceptowalnych. 

Realizatorki projektu „POWER – Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” zakładają zwiększenie umiejętności psychospołecznych u 575 uczniów i uczennic szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Jeleniej Górze. Zależy im na wzmocnieniu działań profilaktycznych w zakresie  uzależnień oraz zmniejszenie skali występowania ryzykownych zachowań, wśród uczestniczących w projekcie dzieci i młodzieży. Spotkania potrwają od 1 września do 10 grudnia 2023 r.

Zadanie publiczne „POWER Programy edukacyjne aktywizujące młodzież na rzecz budowania zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom” współfinansowane jest ze środków Miasta Jelenia Góra i realizuje je Fundacja na Rzecz Równości we współpracy ze specjalistami i specjalistkami poradni psychologicznej ERA PSYCHE dr Anetta Pereświet-Sołtan.

Realizator programu: Fundacja na Rzecz Równości