Ruszyła IV edycja Konkursu Grantowego Soroptymist Wrocław

Do 15 września 2019 r. będzie można starać się o dofinansowanie na projekty wspierające kobiety w ramach IV edycji Konkursu Grantowego Soroptymist Wrocław.

Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące wspieraniu rozwoju kobiet na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej, edukacyjnej lub artystycznej oraz ich działalności na rzecz rozwoju ww. dziedzin.
Maksymalna kwota dotacji w przypadku osób fizycznych, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego wsparcia finansowego, wynosi 5 000 zł. W przypadku organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, i instytucji kwota ta może być wyższa.

Formularz grantowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej. Wersja .doc formularza grantowego dostępna jest po kontakcie mailowym.

Ideą Organizacji Soroptimist International, zrzeszającej kobiety aktywne zawodowo, jest podejmowanie działań na rzecz poprawy bytu kobiet i dziewcząt, których sytuacja życiowa tego wymaga. Jedną z form realizacji tej idei jest pomoc finansowa realizowana poprzez system grantów.

Aplikacje do IV edycji konkursu składać można do dnia 15.09.2019. Przesyłać je należy na adres grantysiwroclaw@gmail.com.

Szczegóły i dokumenty do pobrania dostępne na stronie: http://soroptimistwroclaw.pl