Taneczny protest przeciwko przemocy wobec kobiet

NAZYWAM SIĘ MILIARD na wrocławskim rynku (i na całym świecie) 14 lutego 2015

To już dziś. Przyjdź, przyłącz się, zatańcz i pomóż w akcji PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIEWCZĄT I KOBIET.

Już po raz trzeci wrocławska Fundacja na Rzecz Równości włącza się w światową akcję tańca przeciwko przemocy wobec kobiet \”Nazywam się Miliard\”.  W tym roku będziemy tańczyć i protestować przeciwko przemocy wobec kobiet, szczególnie tych z niepełnosprawnościami.

Wrocławskie organizatorki: Fundacja na Rzecz Równości

Ogólnopolskie organizatorki: Fundacja Feminoteka

Kiedy: 14 lutego (w walentynki) o godz. 14:00

Gdzie: na wrocławskim Rynku

Kto: wszyscy, dla których ważne jest przeciwdziałanie przeciwko przemocy wobec kobiet

Co trzeba zrobić, żeby włączyć się w akcję: nauczyć się układu tanecznego oraz przyjść i zatańczyć z nami

Jak się przygotować?

 • wspólnie z aktywistkami/tami z FnRR i innymi zaprzyjaźnionymi organizacjami; próby do finału akcji odbywać się będą w:
 • miejsce: 3 SEKTOR, przy ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław
 • terminy:
  26 stycznia godz. 18:00
  28 stycznia godz. 18:00
  02 lutego godz. 18:00
  09 lutego godz. 18:00
  11 lutego godz. 18:00
  12 lutego godz. 18:00
 • samodzielnie: w indywidualnych lekcjach pomoże instrukcja nauki układu tanecznego:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mRU1xmBwUeA.

Dla ułatwienia nauki przed ekranem monitora można też skorzystać z wersji lustrzanej:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zJQvJNfn0kc.

Układ dla osób poruszających się na wózkach:

https://www.youtube.com/watch?v=5rYjWFXnlMI#t=539

ONE BILLION RISING (\”Nazywam się Miliard\”) to ogólnoświatowa kampania społeczna przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez amerykańską pisarkę Eve Ensler. W ramach akcji co roku miliony osób na całym świecie wychodzą na ulice i place swoich miast by propagować kampanię i… zatańczyć. Organizatorzy kampanii uznali, że taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet. Bowiem tańcząc kobiety \”rządzą\” swoim ciałem.

Zobacz jak wygląda akcja na całym świecie:

https://www.youtube.com/watch?v=C3WrT8HG4wY&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

W tym roku \”Nazywam się Miliard\” ma zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami. – Zjawisko przemocy wobec kobiet w tym seksualnej, nieznajomość przepisów prawa i stereotypy sprawiają, że państwa wydają gigantyczne pieniądze na próby zmiany tej sytuacji (np. według badań, które przeprowadzono kilka lat temu w Wielkiej Brytanii skutki tego zjawiska oszacowano kilka lat temu na 4 miliardy euro, w Hiszpanii na 2,7, w Polsce takie szacunki nie były dotąd prowadzone) – tłumaczy Izabela Beno, prezeska Fundacji na Rzecz Równości, organizator akcji we Wrocławiu.

Według badań socjologicznych prowadzonych w wielu krajach kobiety starsze i z niepełnosprawnościami są szczególnie narażone na przemoc, również w miejscach publicznych, na ulicy, w pracy, w domach opieki społecznej, w szpitalach, w szpitalach psychiatrycznych. – Kobiety te narażone są na przemoc domową, a w szczególności na przemoc instytucjonalną – dodaje Izabela Beno. – Ponadto kobiety starsze i kobiety z niepełnosprawnościami mają utrudniony, a często brak jakiegokolwiek dostępu do pomocy zarówno prawnej, jak i psychologicznej – tłumaczy Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna z FnRR. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie uwzględnia specyfiki kontaktu z kobietami starszymi i niepełnosprawnymi jako ofiarami przemocy. Trudność w udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i starszym wiąże się często z trudnościami komunikacyjnymi i niedostępnością siedzib instytucji pomocowych.

Socjologowie odnotowują, że z różnych powodów kobiety często nie zgłaszają przypadków przemocy (poczucie wstydu, usprawiedliwianie sprawców przemocy, poczucie niemocy i bezradności, przekonanie o bezsilności instytucji). – Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że znajdują się w sytuacji przemocowej. Sprawia to ich izolacja i brak wiedzy o tym, czym jest przemoc i jak uzyskać pomoc – dodaje Dorota Seweryn-Stawarz. Z kolei starsze kobiety, często boją się samotności i interwencji i traktują przemoc jako prywatną, rodzinną sprawę. – Tegoroczna kampania \”Nazywam się Miliard\” ma uczulić wszystkich na sytuację takich kobiet. I wskazać na możliwość wyjścia z zaklętego kręgu przemocy – podsumowuje Izabela Beno.

Przygotowania trwają w 40 miastach w Polsce.

Przyłączajcie się by PROTESTOWAĆ | TAŃCZYĆ | POWSTAĆ PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET!