Telefony zaufania dla osób doświadczających przemocy

Lockdown, kwarantanna i przymusowe ograniczenia wolności przemieszczania się spowodowały gwałtowny wzrost przypadków przemocy domowej. Fundacja na Rzecz Równości wraz z Wydziałem Zdrowia UM Wrocławia uruchomiła system informacyjny wspierający ofiary przemocy domowej we Wrocławiu. W miejscach publicznych (sklepach, aptekach, bibliotekach, na tablicach informacyjnych) oraz w sieci udostępnione są całodobowe telefony zaufania oraz kontakty do instytucji pomocowych dla osób doświadczających przemocy.

– Podstawą zwrócenia się o pomoc, obok osobistej decyzji ofiary przemocy, jest dostęp do informacji. Z doświadczeń naszych konsultantek wynika, że dwukrotny nieudany kontakt, którego celem jest podjęcie działań związanych z doświadczeniem przemocą, zmniejsza do kilku procent podjęcie kolejnej próby. Dlatego tak ważne jest udostępnianie aktualnych i rzetelnych informacji o miejscach wsparcia we Wrocławiu – mówi Izabela Beno, prezeska Fundacji.

W Polsce fundacje prowadzące całodobowe telefony zaufania dla dzieci, młodzieży i kobiet, czyli dla grup najczęściej doświadczających przemocy domowej (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, CPK), zgłaszają, że od wybuchu pandemii w Polsce o 50% zwiększyła się liczba wiadomości od dzieci – a przypadków wymagających interwencji nie było tak dużo od 11 lat. Kobiety dzwonią dwa razy częściej niż przed pandemią. – Przypuszczamy, że tendencja jest niestety podobna w naszym mieście. Dlatego jest dla nas ważne, aby podejmować działania które wzmocnią osoby doświadczające przemocy w przekonaniu, że nie są same, że są ludzie skupieni wokół organizacji i instytucji, pomagający w zapewnieniu bezpieczeństwa i wsparcia w zmianie, jaką jest wychodzenie z „kręgu przemocy” – dodaje prezeska Fundacji.

Wesprzeć inicjatywę można poprzez udostępnienie informacji na stronie www, fanpagu oraz ekspozycję plakatów i materiałów w miejscach publicznych.

Kontakt w sprawie udostępnienia plakatów lub grafik oraz informacje dodatkowe o projekcie:
Izabela Beno – tel. 608 524 832, izabela.beno@gmail.com

Projekt „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI WE WROCŁAWIU O WSPARCIU DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY\” finansowany jest przez Gminę Wrocław.

Zapraszamy do współdziałania!