Pilotażowy program kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Miasto Wrocław we współpracy z pięcioma organizacjami pozarządowymi, przygotowało pilotażowy projekt pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Wyróżniająca w programie jest możliwość objęcia wsparciem towarzyszących osób zależnych (dzieci, rodziców, rodzeństwa) oraz zwierząt.

W sytuacji kryzysowej możliwe jest zapewnienie interwencyjnego (bezpiecznego, natychmiastowego, krótkoterminowego na okres maksimum 14 dób hotelowych) miejsca pobytu dla osób doświadczających przemocy domowej oraz ich dzieci/osób. To wsparcie daje czas na podjęcie decyzji o dalszym działaniu, uwzględniającym programy realizowane przez Gminę.
Drugim możliwym działaniem, a dla niektórych kolejnym etapem, jest możliwość udziału w programie usamodzielnienia, opartym na filarach:
– Zapewnienia bezpieczeństwa (schronienia oraz współpracy z opiekunką_em)
– Wsparcia w kryzysie oraz rozwoju osobistym (dostęp do specjalistów, działania konsultacyjne, edukacyjne)
– Wzmocnienia poczucia sprawczości (indywidualne plany działania).
W realizacji projektu uwzględnione zostaną programy działające we Wrocławiu jako komplementarne wsparcie podejmowanych działań. Istotne jest współdziałanie w tym zakresie nie tylko organizacji partnerskich, ale również instytucji świadczących usługi realizujące działania pomocowe dla ofiar przemocy domowej.
Pilotaż potrwa do lipca 2023.
Dla kogo:
Wsparcie kierowane jest do mieszkanek i mieszkańców Wrocławia, którzy zmuszeni zostali opuścić dotychczasowe miejsc zamieszkania i pozostają bez innej możliwości schronienia.
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, to osoby które mogą wykazać, że Wrocław jest miejscem ich aktualnego zamieszkania (stałego, czasowego).
Wsparcie w projekcie będzie prowadzone z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami oraz równości ze względu na płeć przy zastosowaniu proporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami uwzględniającej oficjalne statystyki policji w dot. występowania zjawiska przemocy w rodzinie.
W realizację programu zaangażowane są:
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja na Rzecz Równości
Fundacja \”Non Licet\” Pomoc Ofiarom Przemocy W Rodzinie
Stowarzyszenie \”Intro\”
Stowarzyszenie Psychoedukacji I Terapii \”Evolutio\”
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocław
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej