Stereotypy, czyli genderowy zawrót głowy

Nie zgadzasz się z nierównościami, przemocą i stereotypami? Nie znosisz zaściankowości? Jesteś dziennikarką/dziennikarzem, piszesz bloga lub przygotowujesz się do pracy w mediach? Prowadzisz profile na portalach społecznościowych lub redagujesz strony www? Chcesz się nauczyć analizować mechanizmy psychologiczne i społeczne prowadzące do powstawania stereotypów, ponieważ znasz siłę słowa? Fundacja na Rzecz Równości zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, które poprowadzi znana edukatorka równościowa i antyprzemocowa dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Stereotypy mają bezpośredni wpływ na zjawisko przemocy, szczególnie w rodzinie. Wynika to z głęboko zakorzenionych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie mitów o jedynie słusznych rolach i relacjach między jej członkami. Wiele z nich, ze względu na pozorną chęć ochrony najwyższej wartości – rodziny, powstrzymuje osoby z zewnątrz od reakcji i powiedzenia: STOP przemocy.
– W procesie wychowania i kształtowania tożsamości uczestniczymy przez całe życie, najistotniejsze są doświadczenia zdobywane na etapie dojrzewania. Poznając słowa, przyswajamy ukryte za nimi wartości
i przekonania. Przeżyte uczucia graniczne zostają w nas na całe życie. Światopogląd, charakter, skłonności do różnych zachowań, odruchy, przekonania ugruntowują się w sposób półświadomy, wręcz nieświadomy. Chłoniemy wiedzę o świecie, obserwując świat nam najbliższy – rodzinę, szkołę, wspólnotę religijną, krąg przyjaciół. Nasiąkamy archetypami – podkreśla dr Anita Kucharska-Dziedzic, literaturoznawczyni, działaczka społeczna.
Podczas warsztatów przepracujemy nasz światopogląd oparty na zestawie podstawowych lektur, modelowych dla polskiej tożsamości rytuałów i modeli społecznych w kontekście równości i symbolicznej przemocy wobec słabszej lub innej płci.

Termin: 28 listopada 2015 r. (sobota), od 10.00 do 14.00 z przerwą na drobny poczęstunek
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Wagonowa 9, sala nr 27

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisz się już teraz wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: rownosci@gmail.com (wystarczy podać imię i nazwisko oraz nr tel., a w temacie wiadomości wpisać: STEREOTYPY) lub telefonicznie pod numerem 505 576 516. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 26 listopada.