Wspólny program z Zakładem Karnym we Wrocławiu

To już kolejny rok, kiedy Fundacja na Rzecz Równości realizuje programu profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałania agresji dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Program zakłada realizację działań profilaktyczno-terapeutycznych, przeznaczonych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, osadzonych w Zakładzie Karnym. W ramach programu prowadzimy szereg działań artystycznych i teatralnych, umożliwiających osadzonym […]

Wspólny program z Zakładem Karnym we Wrocławiu Read More »