Polityka równości w edukacji przedszkolnej na Dolnym Śląsku – prawda czy fikcja?

Otwarte Forum we Wrocławiu Dziewczynki podczas zabawy są grzeczne i opiekuńcze, a chłopcy aktywni oraz głośni. Problem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn ma swoje źródło w wychowaniu domowym, a za informowanie społeczeństwa o polityce równościowej powinny odpowiadać instytucje edukacyjne. Takie dane wynikają z badań pilotażowych przeprowadzonych przez Fundację na Rzecz Równości.  – O wynikach badań …

Polityka równości w edukacji przedszkolnej na Dolnym Śląsku – prawda czy fikcja? Read More »