Dzień Społecznej Super Mocy!

Dołączyliśmy do grona organizacji pozarządowych, które wezmą udział w największym wydarzeniu aktywizującym środowisko trzeciego sektora w regionie – Dolnośląskim Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. Druga edycja DFOPIAS odbędzie się 26 maja 2013 r. na Pergoli. Dzień Społecznej Super Mocy to Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych (NGO) i Forum „Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska”. […]

Dzień Społecznej Super Mocy! Read More »