Pilotażowy program kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Miasto Wrocław we współpracy z pięcioma organizacjami pozarządowymi, przygotowało pilotażowy projekt pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Wyróżniająca w programie jest możliwość objęcia wsparciem towarzyszących osób zależnych (dzieci, rodziców, rodzeństwa) oraz zwierząt. W sytuacji kryzysowej możliwe jest zapewnienie interwencyjnego (bezpiecznego, natychmiastowego, krótkoterminowego na okres maksimum 14 dób hotelowych) miejsca pobytu dla osób doświadczających przemocy domowej […]

Pilotażowy program kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Read More »